Promocja!
KARKOWSKA_biografie_nieoczywiste

Biografie nieoczywiste

  Przełom kryzys transgresja w perspektywie intersyscyplinarnej
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  334
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-865-4
  e-ISBN:
  978-83-8088-866-1

Opis produktu

Jak badać biografie? Czego uczą nas wydarzenia przełomowe? Jaki jest społeczny wymiar biografii oraz ich związek z wydarzeniami społeczno-politycznymi i przełomami w kulturze? Na te i inne pytania spróbowali odpowiedzieć autorzy prezentowanego tomu. Rozważania o biografiach, ich poznawanie i badanie bywa fascynującym doświadczeniem. Przyjęcie określonych założeń czy perspektywy myślenia może te działania ukierunkować, przekształcić w fascynującą podróż w poszukiwaniu tego, czego nie wiemy o czynnikach kształtujących naszą tożsamość – wydarzeń przesądzających o podjęciu kluczowych decyzji, stawieniu czoła pewnym wyzwaniom i rezygnacji z innych.

Z Wprowadzenia

Książka jest formą inspiracji, ma formułę otwartą, zachęca do zapoznania się z badaniami biograficznymi, pokazuje ich złożoność […]. Składające się na nią teksty czyta się tak, jakby otworzyło się okno na nowy społeczny świat, na nowe ludzkie doświadczenia, na nowe możliwości ich opisu i interpretacji. Z jednej strony są one zapisem indywidualnego losu, rekonstrukcją indywidualnego doświadczenia, z drugiej zaś – zapisem czasu, społeczno-kulturowego kontekstu, w którym biografie się urzeczywistniały.

Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze

Spis treści

Magda Karkowska – Wprowadzenie 7

Część pierwsza. Metodologiczne aspekty badań nad biografiami 17
Marcin Gierczyk, Dagmara Dobosz – Metoda biograficzna i jej zastosowanie w naukach społecznych – analiza przeglądowa 19
Anna Natalia Kmieć – Biograficzne puzzle, czyli o zastosowaniu metody biograficznej w badaniach nad dziejami osiedla Rubinkowo w Toruniu 31
Magda Karkowska – Autoetnografia w perspektywie badań biograficznych – refleksje o metodzie, tworzywie i sposobach analizy narracji 41
Justyna Koszarska-Szulc – Strategie budowania dystansu wobec traumatycznych doświadczeń w autobiograficznej twórczości Artura Sandauera 61
Magdalena Dąbrowska – Na drodze do słownika pisarek rosyjskich (od „katalogu bibliograficznego” Stiepana Russowa do słownika Nikołaja Golicyna) 73
Anita Całek – Przełomy w życiu twórców – od archeologii pojęcia do praktyki badawczej 85
Zofia Okraj – Dlaczego działania transgresyjne intrygują i inspirują do badań (także) autobiograficznych 99
Magda Karkowska – Tajemnice i ich biografii znaczenia a proces kształtowania tożsamości 113
Olga Hucko – Nieoczywistość autonarracji a tworzenie autobiografii 139

Część druga. Twórcy, artyści i ich biografie 153
Anna Smywińska-Pohl – Od Zuzanny Bier-Korngold do Suzanne Pacaud, czyli inteligenckie losy polskiej Żydówki 155
Dorota Gonigroszek – Karl Dedecius – tłumacz, ambasador kultury polskiej w Niemczech, humanista osamotniony 167
Paweł W. Maciąg – Artystka i jej biograficzne tajemnice. Kilka myśli o uczennicy wybitnego drzeworytnika Stanisława Ostoi-Chrostowskiego 181
Anna Szwarc-Zając – Tagebuch. Il diario dell ritorno dal lager Liany Millu jako przykład opisu wyjścia z rzeczywistości obozowej 199
Joanna Pluta – Paradoks tandety – życie i twórczość Eda Wooda jako przykład sukcesu sztuki niskiej 209
Grażyna Mendecka – Biografia naznaczona cierpieniem w narracjach Fridy Kahlo 223

Część trzecia. Oczywiste i nieoczywiste w biografiach literackich 243
Monika Grącka – Wspomnienia Nikołaja Złotowratskiego próbą zażegnania kryzysu pisarza narodnika 245
Katarzyna Szmigiero – Narracje o szaleństwie a płeć. Różnice między męskim i kobiecym sposobem konstruowania autopatografi w literaturze anglojęzycznej 255
Andrzej Fabianowski – Transgresja jako znak stałości. Casus Michała Czajkowskiego – Sadyka Paszy 269
Magdalena Zaród – Moi współcześni Stanisława Przybyszewskiego – autobiografia polskiego mizogina 285
Tomasz Wójcik – (Nie)przezroczysta biografia. Przypadek Leopolda Staffa 293
Paulina Urbańska – Biografia w biografii. Tadeusz Różewicz – Janusz Różewicz 301
Przemysław Kaniecki – Zamiast dziennika albo: Biografia i rękopisy (Tadeusza Konwickiego) 309
Justyna Kajstura – Tropa Mariusza Wilka – od „Solidarności” do domu nad Oniego 317

Noty o autorach 329

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Biografie nieoczywiste”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
24,71 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń