BK2023_OKLADKA

Biała Księga

  Raport na temat rynku wydawnictw naukowych w Polsce w 2023 roku
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  76
  Rok wydania:
  2023
  ISBN:
  978-83-8331-365-8
  e-ISBN:
  978-83-8331-366-5

  Opis produktu

  Projekt zatytułowany Biała Księga wydawnictw naukowych w Polsce został zainicjowany przez Komisję ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Sekcję Wydawców Akademickich i Naukowych (SWAiN) Polskiej Izby Książki (PIK) w 2021 r. w związku z organizacją corocznej konferencji poświęconej problematyce publikowania naukowego w Polsce. Cel tego przedsięwzięcia stanowi zebranie i coroczne aktualizowanie danych, które umożliwi diagnozowanie problemów, formułowanie wniosków i proponowanie rozwiązań dotyczących rynku wydawnictw naukowych w Polsce. Zamiarem zespołu, który opracowuje dokument, jest – oprócz systematycznego gromadzenia danych ogólnych o rynku – syntetyczne podsumowanie zebranych za pomocą formularza ankietowego opinii i uwag środowiska wydawców dotyczących wybranych zagadnień. Zakładamy, że ankieta będzie aktywowana co roku przy okazji kolejnej konferencji, zaś jej wiodący temat będzie w tym samym cyklu – w zależności od bieżących potrzeb – modyfikowany.

  Raport 2023 przygotowany został przez specjalistów pracujących w branży wydawniczej, którzy wydają publikacje naukowe polskich autorów, oraz ekspertów ze środowisk naukowych. Uważamy, że ich doświadczenie gwarantuje kompetencje niezbędne przy opisywaniu zjawisk, potrzebne do wychwycenia aktualnych trendów, problemów, potrzeb i wyzwań.

  Dane do raportu za rok 2023 pochodzą z ankiety ICI Journals Master List 2022 przygotowanej przez Index Copernicus w 2023 r., corocznego raportu Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach 2022) oraz komentarzy ekspertów.

  z Wprowadzenia

  Komentarze

  Spis treści

  1. WPROWADZENIE. CELE I METODA OPRACOWANIA RAPORTU
  (Ewa Bluszcz – Wydawnictwo UŁ) 5

  2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU WYDAWNICTW
  NAUKOWYCH W 2022 ROKU. DANE BIBLIOTEKI NARODOWEJ (Monika Borowczyk –
  Wydawnictwo UŁ) 7
  2.1. WSTĘP 7
  2.2. INFORMACJE NA TEMAT WYDAWCÓW MONOGRAFII NAUKOWYCH ZEBRANE
  PRZEZ BIBLIOTEKĘ NARODOWĄ W 2022 ROKU 8

  3. CITEINDEX – PILOTAŻOWY PROJEKT POMIARU SIŁY ODDZIAŁYWANIA CZASOPISM
  NAUKOWYCH AFILIOWANYCH PRZY POLSKICH INSTYTUCJACH (Ewelina Katarzyna
  Pyrka, Leszek Stypułkowski – Index Copernicus) 13
  3.1. WSTĘP 13
  3.2. NARZĘDZIA BADAWCZE 14
  3.3. BADANA POPULACJA 15
  3.4. WYNIKI PROJEKTU 15
  3.5. WNIOSKI Z PROJEKTU 18
  3.6. REKOMENDACJE 18
  3.7. WYNIKI PROJEKTU CITEINDEX – RANKINGI CZASOPISM 19

  4. OD FASADOWEJ INTERNACJONALIZACJI DO RZECZYWISTEJ EUROPEIZACJI POLSKIEJ
  NAUKI. STUDIUM PRZYPADKU PARAMETRYZACJI PUBLIKACJI NAUKOWYCH
  (Ewelina Katarzyna Pyrka, Leszek Stypułkowski – Index Copernicus) 23
  4.1. WSTĘP 23
  4.2. CZY ZASADA DZIEDZICZENIA PRESTIŻU NADAL DZIAŁA? 24
  4.3. KOSZTY PUBLIKACYJNE: KOSZTOWNA FASADA UMIĘDZYNARODOWIENIA 26
  4.4. ZBALANSOWANA POLITYKA PUBLIKACYJNA: STRATEGICZNA EUROPEIZACJA 27

  5. POLSKIE CZASOPISMA NAUKOWE – PRAKTYKI WYDAWNICZE I EFEKTYWNOŚĆ.
  PODSUMOWANIE ANKIETY DLA REDAKCJI (Ewa Bluszcz, Jolanta Dybała,
  Karolina Krzeszewska, Tomasz Limanowski, Sylwia Mosińska, Katarzyna Smyczek
  – Wydawnictwo UŁ) 29
  5.1. WSTĘP 29
  5.2. PUNKTACJA MEiN 31
  5.3. STABILNOŚĆ WYDAWNICZA I SKALA DZIAŁANIA 34
  5.4. UMIĘDZYNARODOWIENIE CZASOPISM NAUKOWYCH 43
  5.5. PUBLIKOWANIE ONLINE CZASOPISM NAUKOWYCH 48
  5.6. ZAKOŃCZENIE 57
  5.7. REKOMENDACJE 58

  6. EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA LATA 2017–2021. WYNIKI, WNIOSKI
  I REKOMENDACJE DLA UCZELNI I WYDAWNICTW NAUKOWYCH (Ewa Kusideł
  – Katedra Ekonometrii Przestrzennej UŁ; Katarzyna Kalska-Sochacka – Biuro Nauki UŁ) 59
  6.1. WSTĘP 59
  6.2. RÓŻNE POJĘCIE PRESTIŻU WOBEC WSTĘPNYCH I OSTATECZNYCH DECYZJI
  MINISTRA O KATEGORIACH NAUKOWYCH 61
  6.3. KONWERGENCJA WYNIKÓW DYSCYPLIN W NOWEJ OCENIE 63
  6.4. GEOGRAFICZNY ROZKŁAD WYNIKÓW EWALUACJI 66
  6.5. EWALUACJA NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM 67
  6.6. PRZYCZYNY NIERÓWNOMIERNYCH WYNIKÓW 69
  6.7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 72

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Biała Księga”