Promocja!
wejbert_starosc_okladka

Bez retuszu czy po liftingu?

  Obrazy starości i aborcji w filmie
  Autor:


 • Liczba stron:
  282
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-592-9
  e-ISBN:
  978-83-8088-593-6

  Opis produktu

  Książka dotyczy dwóch kwestii społecznych -starości i aborcji -omawianych z perspektywy artystycznej (filmowej) i socjologicznej. Autorka ukazała oba zjawiska, odwołując się do współczesnego kina amerykańskiego, europejskiego i polskiego, zwracając uwagę na subiektywny, kulturowo uwarunkowany przekaz filmowy w odniesieniu do rzeczywistości. Przedstawiła także wyniki badań własnych na temat recepcji wybranych filmów o starości i aborcji. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona humanistów, miłośników kina, w tym szczególnie do studentów socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i kierunków filmoznawczych.

  „Oryginalność książki polega na łączeniu kompetencji socjologa z zainteresowaniami współczesnym filmem oraz wiedzą o filmie. Pojęcia socjologiczne i relacje o badaniach społecznych odnoszone są do materii artystycznej. Badanie ma charakter krytycznej analizy wybranych filmów z perspektywy socjologii. Kiedy filmoznawstwo uprawia socjolog, spotyka się z krytyką ze strony filmoznawców, a jeśli filmoznawcy analizują problemy społeczne w filmie, ujawnia się brak znajomości badań społecznych w danej kwestii. Praca jest oryginalna i – jak każde badanie z pogranicza dyscyplin – wiąże się z podjęciem pewnego ryzyka.”

  Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Sułkowskiego

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Część I. Film jako przedmiot badań socjologicznych 15

  Rozdział I. Polska socjologia filmu 17
  1. Pionierzy socjologicznej myśli filmowej 17
  2. Od filmologii do socjologii filmu 21
  3. Od socjologii sztuki do socjologii filmu 31
  4. Metodologiczne wymiary analizy filmowej 37
  5. Podsumowanie 44

  Część II. Obrazy filmowe o starości 47

  Rozdział II. Starość jako problem społeczny 49
  1. Od definicji do problemu 49
  2. Starość w świetle badań empirycznych 55
  3. Medialny obraz ludzi starych 69
  4. Podsumowanie 75

  Rozdział III. Kino wobec starości 79
  1. Starość w kinie amerykańskim 79
  2. Europejskie kino o starości 92
  3. Obrazy starości w polskim filmie 102
  4. Podsumowanie 116

  Rozdział IV. Recepcja filmów o starości na przykładzie filmu Tulipany Jacka Borcucha 121
  1. Charakterystyka grupy badanej 121
  2. Przeżycia filmowe a oceny filmu 125
  3. Filmowy obraz starości w relacjach widzów 143
  4. Odbiór filmu – między identyfikacją a projekcją 146
  5. Podsumowanie 155

  Część III. Aborcja jako temat filmowy 159

  Rozdział V. Aborcja jako problem społeczny 161
  1. Prawne i etyczne dylematy jednostki 161
  2. Zjawisko aborcji w Polsce: stare i nowe problemy 165
  3. Aborcja w dyskursie publicznym 171
  4. Podsumowanie 177

  Rozdział VI. Kino wobec kwestii aborcji 181
  1. Niechciana ciąża – uniwersalny temat filmowy 181
  2. Amerykańskie kino o niechcianej ciąży 184
  3. Obrazy aborcji w europejskim filmie 193
  4. Dramat niechcianej ciąży w kinie polskim 205
  5. Recepcja filmów o aborcji 219
  6. Podsumowanie 221

  Zakończenie: Między obrazami filmowymi a rzeczywistością 227
  1. Wprowadzenie 227
  2. Strategie komunikacyjne w filmach 228
  3. Obrazy rzeczywistości 230
  3.1. Kino i rzeczywistość 230
  3.2. Realizmy w filmach 231
  3.3. Wielość prawd i zabiegi na prawdzie 232
  3.4. Filmowe obrazy starości 235
  3.5. Aborcja na ekranie 238
  4. O recepcji filmowej 241
  5. Podsumowanie 242

  Bibliografia 245
  Aneksy 259
  Aneks A. Informacja o sposobie i prowadzeniu badań własnych 259
  Załącznik 1. Dyspozycje do wywiadu swobodnego 263
  Aneks B. Spis tabel, rysunków, ilustracji 265
  Aneks C. Zestawienia wybranych filmów 267
  Zestawienie I. Film polski – wybrane aspekty techniczne 268
  Zestawienie II. Film europejski – wybrane aspekty techniczne 274
  Zestawienie III. Film amerykański – wybrane aspekty techniczne 278
  Summary 282

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Bez retuszu czy po liftingu?”

  Tagi: , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  39,90 zł
  44,90 zł
  22,45 zł
  • PDF
  Ilość: