OKLADKA_

Atlas polskiego handlu wartością dodaną

  Opis produktu

  Celem atlasu jest przybliżenie czytelnikowi podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z globalnymi łańcuchami wartości i handlem wartością dodaną oraz prezentacja danych statystycznych dotyczących polskiego eksportu w formie graficznej. Najnowsza historia gospodarcza Polski stanowi wręcz modelowy przykład tego, jak transformacja, liberalizacja gospodarki oraz procesy integracji regionalnej (przystąpienie do wspólnego rynku UE) wpływają na zmianę struktury i obrotów handlowych. Czynnikiem, który może szczególnie zniechęcać do pogłębionych studiów nad handlem międzynarodowym w ujęciu brutto czy wartości dodanej, jest zawiłość dostępnych danych. Dlatego atlas zawiera szereg map, które ilustrują ewolucję zjawisk związanych z wymianą międzynarodową i pozwalają przedstawić informacje zarówno o zasięgu, jak i intensywności eksportu Polski. Ponadto, w odniesieniu do każdej z gałęzi, zaprezentowane zostały dane o udziale i pozycji Polski w globalnych łańcuchach wartości.

  „Przygotowana publikacja stanowi bardzo wartościowe uzupełnienie wiedzy na temat ewolucji polskiego handlu (eksportu) w latach 1995-2011, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji w handlu wartością dodaną. Jej głównym walorem jest graficzna postać przedstawienia najważniejszych wyników”.

  Z recenzji dr. hab. Bartosza Michalskiego

  Komentarze

  Spis treści

  Wykaz skrótów 4

  Wstęp 5

  Część I. Teoria i praktyka badań nad handlem wartością dodaną 7
  Zagadnienia teoretyczne 8
  Globalne łańcuchy wartości 8
  Handel wartością dodaną 11
  Zagadnienia metodologiczne 16
  Źródła danych 16
  Metoda badawcza 19
  Bibliografia 22

  Część II. Przegląd danych statystycznych 25
  Spis map 106
  Spis wykresów 109

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Atlas polskiego handlu wartością dodaną”

  Tagi: , , , , ,