Promocja!
d67f9ac2560b0a3c79ff0f605a66b1b7

Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw

  Opis produktu

  Zaletą publikacji jest usystematyzowana prezentacja funkcjonowania światowego rynku ropy naftowej oraz rynku paliw płynnych w Polsce, a także omówienie zagadnień związanych z modelowaniem zjawisk asymetrycznych. W książce przedstawiono ekonometryczną analizę efektu asymetrii w procesie kształtowania cen oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na europejskim i krajowym rynku hurtowym oraz rynku detalicznym. Wyniki przeprowadzonych badań znacznie poszerzają dotychczasową wiedzę na temat mechanizmów cenotwórczych zachodzących na rynku paliw i potwierdzają, że dostosowania cenowe na polskim rynku rafineryjnym mają w większości charakter asymetryczny.

  Monografia jest skierowana szczególnie do studentów i pracowników naukowych, a także do analityków procesów gospodarczych, zwłaszcza analityków cen i rynku paliw.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  1. Rynek paliw płynnych 11
  1.1. Wprowadzenie 11
  1.2. Rodzaje ropy naftowej 12
  1.3. Produkcja i konsumpcja ropy naftowej na świecie 13
  1.4. Zasoby ropy naftowej w Polsce – produkcja własna i wymiana międzynarodowa 16
  1.5. Hurtowy rynek paliw w Polsce 20
  1.6. Rynek detaliczny w Polsce 24
  1.7. Czynniki cenotwórcze na światowym rynku ropy naftowej 26
  1.8. Mechanizmy cenotwórcze na rynku paliw w Polsce 29
  1.9. Podsumowanie 33

  2. Asymetryczność reakcji w procesach behawioralnych – progowe modele korekty błędem 35
  2.1. Wprowadzenie 35
  2.2. Rodzaje asymetrii 36
  2.3. Modele asymetryczne w analizach efektu asymetrii na rynku paliw 40
  2.4. Asymetryczny model korekty błędem 41
  2.5. Progowy autoregresyjny model korekty błędem 43
  2.6. Model korekty błędem z kointegracją progową 47
  2.7. Podsumowanie 49

  3. Asymetryczne transmisje cen na rynku paliw w Polsce – analiza empiryczna 51
  3.1. Wprowadzenie 51
  3.2. Dane statystyczne i własności procesów stochastycznych 52
  3.3. Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw – wyniki empiryczne 57
  3.4. Podsumowanie 83

  Zakończenie 85

  Bibliografia 87

  Spis rysunków i table 93

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw”

  Tagi: , , , ,