klosinska-nachin_apetyt_na_rzeczywistosc

Apetyt na rzeczywistość

  Opis produktu

  Publikacja jest zbiorem artykułów eksplorujących relacje między dziennikarstwem a literaturą z różnych perspektyw i w różnych obszarach językowych. Wobec postępującej w ostatnich dziesięcioleciach kontaminacji między dziennikarstwem a literaturą autorzy tekstów pochylają się nad historycznymi związkami między badanymi dziedzinami (począwszy od starożytności do czasów najbardziej współczesnych), stawiają pytania dotyczące kontekstów kulturowych determinujących badaną ekspresję, przyglądają się typowym dla niej środkom wyrazu, wychwytują nieuniknioną hybrydyzację form oraz kreślą sylwetki konkretnych dziennikarzy-pisarzy. Wartością dodaną jest zderzenie perspektyw badawczych w odniesieniu do różnych kręgów kulturowych (hiszpański, latynoamerykański, francuski, bułgarski, polski, amerykański, angielski, germański, klasyczny, włoski). Takie ujęcie prowadzi do wieloaspektowej problematyzacji niezwykle aktualnego wymiaru współczesnej kultury.

  Komentarze

  Spis treści

  Konrad W. Tatarowski, Słowo wstępne 7
  Hanna Zalewska-Jura, Elegie Solona. Przykład najdawniejszej publicystyki politycznej 11
  Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa, Kinga Grzegorzewska, Protoplasta reportażu? O liście konkwistadora Hernána Cortésa, który podbił Królestwo Azteków 27
  Joanna Jabłkowska, Pisarz jako publicysta. Wybrane aspekty historii dziennikarstwa w niemieckim obszarze językowym 47
  Agnieszka Kłosińska-Nachin, Dziennikarstwo i literatura w Hiszpanii – krótka (i wybiórcza) historia związków 71
  Izabella Adamczewska, True crime novel – pomiędzy literaturą piękną a dziennikarstwem 91
  Magdalena Pietrzak, Literatura i literat w prasie polskiej drugiej połowy XIX wieku. Wybrane zagadnienia 117
  Tomasz Kaczmarek, Octave Mirbeau jako pisarz anarchistyczny 139
  Ewa Kobyłecka-Piwońska, „Literatura pod ciśnieniem” – latynoska kronika współczesna 159
  Iliya Pachev, Od konwencji reportażu do artystycznej metafory czasu – powieść „Dach” Georgiego Markowa 171
  Barbara Bogołębska, Lęk jako dominujące uczucie w narracjach literackich i nieliterackich Grażyny i Wojciecha Jagielskich 199
  Jarosław Płuciennik, Jagoda Sałaj, Style pisania w sferze publicznej. Współczesne dziennikarstwo według Umberta Eco na tle antycznej refleksji o poezji 211

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Apetyt na rzeczywistość”

  Tagi: , , , , , ,