OKLADKA

Analizy weryfikacyjne – przeszłe i obecne doświadczenia badawcze

  Opis produktu

  Autorki, uczennice twórców i przedstawicieli łódzkiej szkoły metodologicznej w socjologii, podejmują refleksję nad analizami weryfikacyjnymi, które przez wiele lat stanowiły w tej szkole przedmiot dociekań teoretycznych oraz empirycznych. Szczególnie ważnym punktem odniesienia dla tych rozważań jest unikatowa w metodologii badań sondażowych koncepcja analiz weryfikacji wewnętrznej autorstwa Jana Lutyńskiego. Próbie zmierzenia się z dorobkiem szkoły, jego omówieniu i ocenie, towarzyszą głosy jej przedstawicieli odnoszących się z dzisiejszej perspektywy do ówczesnych koncepcji, przedsięwzięć badawczych i dokonań. Wzbogacenie retrospektywy o ten element było możliwe dzięki przeprowadzeniu wywiadów z większością badaczy tworzących szkołę. W efekcie w zagadnienia natury metodologicznej wplecione są wątki interesujące z punktu widzenia socjologii jako nauki. Kontynuując zainteresowania badawcze swoich nauczycieli, autorki eksplorują też możliwości szeroko rozumianej weryfikacji wewnętrznej i badają technikę winiet zakotwiczających.

   

  Komentarze

  Spis treści

  Od Redakcji 9

  Rozdział 1. Analizy weryfikacyjne w łódzkiej szkole metodologicznej 11
  1.1. Łódzka szkoła metodologiczna – krótka historia i ramy instytucjonalne 11
  1.2. Przedmiot zainteresowań socjologów z łódzkiej szkoły metodologicznej 16
  1.3. Analizy weryfikacyjne – koncepcja teoretyczna Jana Lutyńskiego 22
  1.3.1. Założenia metodologiczne prowadzenia analiz weryfikacyjnych 24
  1.3.2. Weryfikacja zewnętrzna – procedury, metody, ograniczenia 25
  1.3.3. Weryfikacja wewnętrzna – procedury, metody, ograniczenia 28
  1.4. Analizy weryfikacyjne z dzisiejszej perspektywy – ocena współpracowników i uczniów Jana Lutyńskiego 34

  Rozdział 2. Nowe możliwości weryfikacji wewnętrznej. Winiety zakotwiczające jako technika obiektywizacji samoocen respondentów w badaniach sondażowych 39
  2.1. Błąd, jakim mogą być obciążone samooceny 40
  2.2. Konstrukcja narzędzia 43
  2.3. Założenia techniki 45
  2.4. Nieparametryczna metoda opracowania materiałów – modele relatywnych rang 48
  2.5. Parametryczna metoda opracowania materiałów – model CHOPIT 59

  Rozdział 3. Empiryczne zastosowania techniki winiet zakotwiczających 65
  3.1. Cel badań i baza materiałowa 66
  3.2. Wyniki badania sytuacji materialnej 67
  3.2.1. Ustalenie dominującego wzoru uporządkowania winiet 69
  3.2.2. Wyniki metody nieparametrycznej 72
  3.2.3. Wyniki metody parametrycznej 83
  3.3. Wyniki badania potrzeby doskonalenia własnych kwalifikacji zawodowych 86
  3.3.1. Ustalenie dominującego wzoru uporządkowania winiet 89
  3.3.2. Wyniki metody nieparametrycznej 92
  3.3.3. Wyniki metody parametrycznej 103
  3.4. Podsumowanie 106

  Zakończenie 111
  Bibliografia 115
  Załączniki 121
  Verification analysis in social surveys. Past and present research experiences (Summary) 125

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Analizy weryfikacyjne – przeszłe i obecne doświadczenia badawcze”

  Tagi: , , ,