Promocja!
murawska_aktywnosc_obywatelska

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa

  Struktura i uwarunkowania
  Autor:


 • Liczba stron:
  302
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-705-0
  e-ISBN:
  978-83-8142-706-7

Opis produktu

W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Książka wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodnych form działalności obywatelskiej. Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie do analizy systemu wartości proobywatelskich i wynikających zeń percepcji obowiązków obywatela wobec społeczeństwa. Zaprezentowano wiele istotnych danych statystycznych, a także wyniki badań dotyczących aktywności politycznej i społecznej. Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych kondycją społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

 

Zobacz tekst autorki w Serwisie Samorządowym PAP

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Wprowadzenie 9

Rozdział I. Problematyka obywatelstwa 15
1.1. Wstęp 15
1.2. Partycypacja a aktywność obywatelska – kwestie definicyjne 16
1.3. Koncepcja obywatela w filozofii społecznej 24
1.4. Obywatelstwo we współczesnej myśli socjologicznej 32
1.5. Podsumowanie 39

Rozdział II. Główne modele obywatelstwa 41
2.1. Wstęp 41
2.2. Model liberalny 41
2.3. Komunitarny model postaw obywatelskich 58
2.4. Model liberalny a komunitarny – różnice i podobieństwa 71
2.5. Podsumowanie 75

Rozdział III. Metodologia badania 77
3.1. Wstęp 77
3.2. Problem badawczy 77
3.3. Zmienne zależne i ich wskaźniki 79
3.4. Hipotezy badawcze 83
3.5. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze 89
3.6. Charakterystyka badanej próby 92
3.7. Teren badań 99

Rozdział IV. Aktywność polityczna mieszkańców Łodzi i Iwanowa 103
4.1. Wstęp 103
4.2. Wymiary aktywności politycznej 103
4.2.1. Aktywność wyborcza 105
4.2.2. Aktywność partyjna 119
4.3. Ogólny poziom aktywności politycznej 125
4.4. Wybrane uwarunkowania aktywności politycznej 132
4.5. Podsumowanie 141

Rozdział V. Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi i Iwanowa 143
5.1. Wstęp 143
5.2. Wymiary aktywności społecznej 144
5.2.1. Aktywność organizacyjna 146
5.2.2. Aktywność społecznikowska 165
5.3. Ogólny poziom aktywności społecznej 172
5.4. Wybrane uwarunkowania aktywności społecznej 182
5.5. Podsumowanie 188

Rozdział VI. Wybrane wartości obywatelskie w Łodzi i Iwanowie 189
6.1. Wstęp 189
6.2. Analizowane wymiary wartości obywatelskich 190
6.2.1. Troska o dobra publiczne 194
6.2.2. Zainteresowanie kwestiami społecznymi 205
6.3. Poziom internalizacji wybranych wartości obywatelskich 210
6.4. Wybrane uwarunkowania wartości obywatelskich 218
6.5. Podsumowanie 226

Rozdział VII. Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa 227
7.1. Wstęp 227
7.2. Poziom aktywności obywatelskiej 227
7.3. Wybrane uwarunkowania aktywności obywatelskiej 234
7.4. Dominujący model obywatelstwa 251
7.5. Podsumowanie 256

Zakończenie 257
Bibliografia 261
Spis tabel 287
Spis rysunków i wykresów 291
Aneks 293

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
8,90 zł
9,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
 • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń