OKLADKA_krzywe_DRUK_Strona_1

Aktywność gospodarcza i polityczna Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

  Opis produktu

  Wnioski
  1. Zadaniem formatu 16+1 jest kreowanie liderów współpracy z Chinami w regionie oraz określenie modelów współpracy gospodarczej na poziomie bilateralnym;
  2. Podstawowy problem to kwestia percepcji aktorów z Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w kategoriach globalnego Południa, co w przypadku takich krajów jak państwa Grupy Wyszehradzkiej nie odpowiada obecnym realiom;
  3. Wskazana wyżej percepcja kreuje mechanizmy działań, w tym inwestycyjnych, przypisanych chińskiej aktywności na obszarze państw rozwijających się. Dotyczy to zwłaszcza pozaunijnych członków 16+1, tj. państw Bałkanów Zachodnich, w których większość inwestycji finansowana jest przez chiński Exim Bank;
  4. Działania Węgier i Serbii odpowiadają ich polityczno-gospodarczym aspiracjom, a także tworzą podstawy pod przewodzenie w regionie w szerszym, nie tylko chińskim kontekście;
  5. Podział pracy w formacie 16+1 został dokonany na podstawie wyboru państw EŚW tak, by wykorzystać przewagi konkurencyjne każdego państwa w jak najlepszy sposób w relacjach gospodarczych z Chinami. W tym zakresie format jest w swoim zarysie podziału pracy podobny do przeszłego formatu współpracy Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG);
  6. Działania chińskie w formacie 16+1 uznaje się za proces testowania różnych modeli współpracy gospodarczej. W niektórych państwach formatu, m.in. w Bułgarii i Czechach, okazały się one nieprzystające do rzeczywistości europejskiej;
  7. Format 16+1 pokrywa się z innymi inicjatywami na osi Północ–Południe, takimi jak m.in. współpraca w ramach projektu Trójmorza czy połączenia Via Carpathia;
  8. Na stan relacji wybranych państw EŚW z Chinami oraz na przyszłe działania Chin w regionie wpływ mają trzy główne czynniki: (a) stan relacji z Rosją i UE, (b) populacja chińskiej diaspory, (c) stanowisko opinii publicznej wobec Chin;
  9. W ocenach wybranych państw formatu 16+1 dominuje poczucie rozczarowania wynikającego z dotychczasowych efektów współpracy z Chinami: niski wolumen inwestycji oraz rosnący deficyt w handlu zagranicznym.

  Komentarze

  Struktura raportu

  Wnioski 7
  Metodologia badań 8

  Część 1. Analiza sfery deklaratywnej: komunikaty 16+1 i strategiczne partnerstwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej 9

  Część 2. Wymiar gospodarczy relacji Chin z Serbią, Węgrami, Czechami, Słowacją, Rumunią i Bułgarią 20
  2.1. Wymiar gospodarczy stosunków bilateralnych Chiny–Serbia 20
  2.2. Wymiar gospodarczy stosunków bilateralnych Chiny–Węgry 25
  2.3. Wymiar gospodarczy stosunków bilateralnych Chiny–Czechy 28
  2.4. Wymiar gospodarczy stosunków bilateralnych Chiny–Słowacja 33
  2.5. Wymiar gospodarczy stosunków bilateralnych Chiny–Rumunia 37
  2.6. Wymiar gospodarczy stosunków bilateralnych Chiny–Bułgaria 40

  Część 3. Motywacje i oceny uczestników formatu 16+1 46

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Aktywność gospodarcza i polityczna Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej”

  Tagi: , , ,