0541770a5dd5f29cce8fe2d7f37bbb0a

Addenda do dziejów oświaty

  Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  234
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-911-7
  e-ISBN:
  978-83-7969-342-9
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projektu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje pt. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do dziejów wychowania, poświęcone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje do niego.

  Jest ona pierwszą z kolejnych trzech monografii, w których zostały zamieszczone artykuły przedstawiające możliwości czerpania wiedzy z różnorodnych wydawnictw ciągłych, ukazujących się w XIX i początkach wieku XX.

  Wydawany tom należy traktować jako suplement poszerzający „listę” periodyków, których zawartość treściowa może służyć odkrywaniu edukacyjnej przeszłości.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp —7

  Część pierwsza. Stan rzeczywisty i postulaty dotyczące szkolnictwa

  Jarosław Kita – Problematyka oświatowa na łamach czasopism społeczno-ekonomicznych Królestwa Polskiego połowy XIX w. —13
  Emilia Maciejewska – Edukacja ludności wiejskiej na łamach tygodników społeczno-kulturalnych Królestwa Polskiego po 1864 r. —23
  Radosław Kuty – Prasa warszawska jako źródło do dziejów oświaty zakopiańskiej II połowy XIX i początków XX stulecia —31
  Wiesław Jamrożek – Problematyka edukacyjna na łamach galicyjskiego „Naprzodu” —47
  Tomasz Pudłocki – Dzienniki i tygodniki jako źródło badań nad oświatą. W poszukiwaniu alternatywnych spojrzeń na szkolnictwo średnie Galicji w dobie autonomii —57
  Anna Pachowicz – Problemy oświaty i edukacji w 1882 r. w kontekście tarnowskiego pisma ekonomiczno-społecznego „Orzeł” —65
  Wacław Szczepanik – Problemy oświatowe w dziewiętnastowiecznych austriackich szematyzmach wojskowych —75
  Tomasz Chrzanowski – „Köningsberger Hartungsche Zeitung” jako źródło do dziejów wschodnio- pruskiego szkolnictwa średniego w II połowie XIX w. —93

  Część druga. Upowszechnianie problemów oświaty i kultury
  Władysława Szulakiewicz – O zasłużonych redaktorach czasopisma „Muzeum” (1885–1939) —105
  Adam Świątek – „Poległ wśród boju nauczycielskiego”. Wspomnienia pośmiertne na łamach czasopisma „Szkoła” jako źródło do historii nauczycielstwa galicyjskiego —119
  Aneta Bołdyrew – „Oświata i moralność”. Prawnicy o roli oświaty w procesie modernizacji społeczeństwa polskiego na łamach czasopism prawniczych i społeczno-kulturalnych na przełomie XIX i XX w. —131
  Ewa Skotniczna – Edukacyjna rola ilustracji w dziewiętnastowiecznej prasie dla dzieci i młodzieży —149

  Część trzecia. Kobieta w społeczeństwie i jej powinności wobec rodziny

  Magdalena Dąbrowska – O miłych i dla miłych. Tematyka kobieca w czasopismach rosyjskich przełomu XVIII i XIX w. —163
  Stefania Walasek – Rodzina i jej obowiązki wobec najmłodszych na łamach prasy przełomu XIX i XX w. —175
  Monika Nawrot-Borowska – Problematyka wychowania na łamach „Dwutygodnika dla Kobiet” (1880–1885) —187
  Barbara Kalinowska-Witek – Wizerunek kobiety II połowy XIX i początku XX w. w świetle wybranych czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego —213

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Addenda do dziejów oświaty”

  Tagi: , , , ,