0aec579d5696e13427c61623a0eb2a76

Addenda do dziejów oświaty

  Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  348
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-912-4
  e-ISBN:
  978-83-7969-343-6
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projektu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje pt. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do dziejów wychowania, poświęcone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje do niego.

  Jest ona drugą z kolejnych trzech monografii, w których zostały zamieszczone artykuły, przedstawiające możliwości czerpania wiedzy z różnorodnych wydawnictw ciągłych, ukazujących się w XIX i początkach XX w.

  Wydawany tom należy traktować jako suplement poszerzający „listę” periodyków, których zawartość treściowa może służyć odkrywaniu edukacyjnej przeszłości.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp —7

  Część pierwsza. Z problemów teorii i praktyki wychowawczej

  Aldona Zakrzewska – Wychowanie obywatelskie w percepcji katolickiej doktryny wychowawczej Drugiej Rzeczypospolitej prezentowane na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wy­ chowawczego” (1918–1939) —13
  Elżbieta Magiera – „Młody Spółdzielca” – czasopismo propagujące wychowanie spółdzielcze 31
  Agnieszka Pawluk-Skrzypek – Problemy wychowania do sportu w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle „Wychowania Fizycznego” (1920–1939) —53
  Edyta Wolter – Zawartość treści rocznika „Ochrona Przyrody” (1920–1928): problematyka ekologiczno­wychowawcza —67
  Krzysztof Jakubiak – Udział społeczno­kulturalnych i pedagogicznych wydawnictw periodycznych w wypracowywaniu i upowszechnianiu ideologii wychowawczej sanacji —85
  Izabela Krasińska, Piotr Sławiński – Prasa abstynencka w Polsce (1918–1939) źródłem informacji na temat wychowania do życia w trzeźwości wśród dzieci i młodzieży —91
  Jarosław Durka – Wartości edukacyjne w Miesięczniku Młodzieży Szkół Średnich Dąbrowy Górniczej „Młodzi Idą…” w dwudziestoleciu międzywojennym —109
  Jan Ryś – Biografistyka na łamach wybranych czasopism wojskowych okresu II Rzeczypospolitej 127

  Część druga. Rozważania o szkolnictwie i instytucjach oświatowych

  Katarzyna Rogozińska – Oświata i szkolnictwo na łamach czasopism: „Przegląd Diecezjalny”, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” w latach 1911–1939 —137
  Grzegorz Michalski – Dyskusje o szkolnictwie polskim okresu międzywojennego na łamach jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” w latach 1918–1939 —147
  Aleksandra Lubczyńska – Nauczanie i wychowanie na łamach „Naszych Dróg” w latach 1927–1931 —161
  Beata Szczepańska – Zagraniczne inspiracje dla kultury zdrowotnej szkoły polskiej na łamach czasopism medycznych i pedagogicznych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej —175
  Krystyna Baranowicz – Doskonalenie zawodowe nauczycieli na łamach „Szkoły Specjalnej” w okresie międzywojennym —195
  Agnieszka Suska – Oświata dorosłych w świetle prasy samorządowej Drugiej Rzeczypospolitej 205
  Krzysztof Ratajczak – Tematyka szkolnictwa i edukacji średniowiecznej w czasopiśmiennictwie naukowym II RP —213

  Część trzecia. Zagadnienia oświaty i opieki społecznej

  Joanna Sosnowska – Problemy oświaty, wychowania i opieki nad dzieckiem na łamach „Dziennika Zarządu Miasta Łodzi” w latach 1919–1939 —225
  Teresa Gumuła – Udział kobiet w edukacji i opiece na łamach tygodnika „Bluszcz” w latach 1918–1939 —247
  Piotr Gołdyn – Zagadnienia pedagogiczne i oświatowe na łamach „Głosu Konińskiego” (1921–1939) —263
  Urszula Wróblewska – Czasopisma tatarskie jako źródło do analizy oświaty Tatarów w latach 1918–1939 —281
  Renata Knyspel-Kopeć – „Co wypada, a co nie”. Edukacyjna rola „Mojej Przyjaciółki” w zakresie nienagannego sposobu bycia kobiety —297
  Łucja Kabzińska – Problematyka opieki społecznej na łamach czasopiśmiennictwa warszawskiego w latach 1923–1939 —305
  Krzysztof Kabziński – Z zagadnień organizacyjno­prawnych opieki społecznej w Polsce (w świetle czasopiśmiennictwa okresu dwudziestolecia międzywojennego) —325

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Addenda do dziejów oświaty”

  Tagi: , , , ,