Promocja!
wejbert-okl

Aborcja – między ideologią a doświadczeniem indywidualnym

  Monografia zjawiska
  Autor:


 • Liczba stron:
  230
  Rok wydania:
  2011
  ISBN:
  978-83-7525-538-6
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Publikacja zdobyła prestiżową nagrodę im. Stanisława Ossowskiego

  przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne

  dla najlepszej książki naukowej z dziedziny socjologii w roku 2011.

  więcej czytaj na gazeta.pl

  Autorce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

  Rozprawa jest – w najlepszym rozumieniu tego słowa – pracą demaskatorską. Potrzeba zastosowania takiego właśnie terminu wynika z faktu, iż powyższa charakterystyka obejmuje dwie istotne płaszczyzny (…). Po pierwsze myślę tu o płaszczyźnie poznawczej, ponieważ (…) pokazuje nam „bezmiar” stabuizowania w społecznej świadomości tej sfery życia, która jest związana z seksualnością, zachowaniami prokreacyjnymi, planowaniem rodziny, antykoncepcją. Druga płaszczyzna – ściśle związana z poprzednią – jest równie ważna, choć ma „tylko” walor metodologiczny. Dzieje się tak dzięki szczerości, uczciwości, wiarygodności badawczej Autorki, która pokazuje nam wszystkie ograniczenia metodologii i metod socjologicznych, wówczas gdy przedmiotem naszego zainteresowania są intensywnie uwikłane w normy kulturowe bardzo osobiste/personalne sfery funkcjonowania członków zbiorowości. Funkcje demaskatorskie są działaniami odkrywczymi. (…)

  Jestem głęboko przekonana, iż rzetelność opisu i komentarze Autorki dotyczące sposobów dochodzenia do uzyskania materiału empirycznego na temat „aborcji” są samym w sobie badaniem poświęconym „społecznemu postrzeganiu aborcji”. (…)

  Rozprawa, dzięki determinacji i włożonej pracy, dużej świadomości badawczej Autorki, w sposób niesłychanie dobitny demaskuje fakt, że sfera życia Polaków związana z seksualnością, prokreacją, reprodukcyjnymi prawami kobiet jest zdominowana przez politykę, kulturę patriarchalną i ich swoistą abnegację.

  (fragmenty recenzji prof. dr hab. Anny Titkow)

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7
  1. Cel i przedmiot pracy, hipotezy 7
  2. Charakterystyka przyjętej strategii badawczej 9
  2.1. Respondenci potencjalnie bez doświadczeń aborcji 10
  2.2. Respondenci mający doświadczenia aborcyjne 12
  3. Etyczne aspekty i problemy pracy socjologa 15

  Część I. MACIERZYŃSTWO JAKO NORMA SPOŁECZNO-KULTUROWA IDEOLOGIA I POLITYKA A PRAKTYKI SPOŁECZNE

  I. Społeczne role kobiety: dziedzictwo historii i tradycji kulturowej 21
  1. „Gorsza płeć” w świecie starożytnym i chrześcijańskim 21
  2. Rola i pozycja kobiety w Polsce 32
  3. Miłość macierzyńska jako instynkt, mit, wzór kulturowy 41
  4. Podsumowanie 53

  II. „Kontrola urodzeń” w Polsce – ideologia i polityka a praktyki społeczne 56
  1. Sto lat oświaty seksualnej w Polsce 56
  2. Dzieje polskich ustaw aborcyjnych 75
  3. Statystyka przerwań ciąży w Polsce 81
  4. Ruchy pro-life i pro-choice 88
  5. Poglądy Polaków na temat aborcji 95
  6. Podsumowanie 99

  Część II. OPINIE O ABORCJI A DOŚWIADCZENIE ABORCJI

  III. Postawy studentów wobec wybranych problemów życia seksualnego 103
  1. Cel i organizacja badania wśród studentów 103
  2. Charakterystyka badanej zbiorowości 104
  3. Edukacja seksualna i antykoncepcja 108
  3.1. Opinie na temat edukacji seksualnej 108
  3.2. Doświadczenia seksualne 110
  3.3. Antykoncepcja – teoria a praktyka 111
  4. Znajomość ustawy antyaborcyjnej i stosunek do aborcji 117
  5. Podsumowanie 124

  IV. Doświadczanie aborcji – problem kobiet 128
  1. Cel i organizacja badań wśród osób z doświadczeniem aborcji 128
  2. Charakterystyka badanych 129
  3. Świat kobiet 132
  3.1. Od dzieciństwa do dorosłości 132
  3.2. Zabieg – okoliczności, warunki, konsekwencje 134
  3.3. Aborcja – poczucie winy czy ulgi? 138
  4. Podsumowanie 141

  V. Aborcja on-line 144
  1. Przestrzeń internetowa – nowy obszar badań socjologicznych 144
  2. Techniki i reguły prowadzenia badań własnych w sieci 148
  3. Analiza „ukrytego forum” internetowego 150
  3.1. Od grupy dyskusyjnej do sieciowej grupy wsparcia 150
  3.2. Doświadczenia, postawy i opinie kobiet 151
  3.3. „Wystarczy być”, czyli terapia przez Internet 166
  4. Podsumowanie 168

  Zakończenie 172
  Bibliografia 183
  Aneksy 193

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Aborcja – między ideologią a doświadczeniem indywidualnym”

  Załącznik
  Tagi: , , , , ,