wierzbinski_zoszczenko

Михаил Зощенко

  Tекстологические исследования и анализы, семантика и стилистика
  Autor:


 • Liczba stron:
  128
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-733-6

  Opis produktu

  Настоящая монография – результат многолетних научных разысканий автора в области идиостиля Михаила Зощенко (1895–1958). В ней представлены различные риторические приемы, оттеняющие своеобразие слога писателя. Внимание сфокусировано на индивидуальной системе построения речевых средств, а также приемах их отбора и употребления писателем. В книге прослеживаются закономерности языковой структуры текстов Зощенко, проводятся наблюдения над словоупотреблением, выявляются смысловые модификации языковых единиц и особенности синтаксической семантики его произведений.

   

  Monografia stanowi analizę leksykalno-semantyczną dotyczącą synchronii, sięgającą także do diachronii języka rosyjskiego, jakim posługuje się w swoich tekstach pisarz. Uwzględnia zarówno aspekt paradygmatyczny, jak i syntagmatyczny zebranych na tej podstawie środków językowych oraz ich funkcję w tekście. Takie podejście umożliwiło Autorowi stwierdzenie różnorodnych zabiegów artystycznych stosowanych przez Michaiła Zoszczenkę w celu uzyskania komicznego, często groteskowego, efektu oraz wszechstronne poznanie osobliwości stylu pisarza.

  Z recenzji prof. US dr hab. Beaty Rycielskiej

  Komentarze

  ОГЛАВЛЕНИЕ

  Предисловие: предмет исследования и терминологические разыскания 7

  Глава I. Ретроспективный дискурс в литературном пространстве М. Зощенко 11
  Глава II. Приемы антономазии в структуре зощенковских произведений 25
  Глава III. Композиционно-коммуникативная организация зощенковских текстов 35
  Глава IV. Pечевая стихия времени: различные деформации и отклонения 47
  Глава V. Языковая мистификация, или иллюзия иностранной речи 59
  Глава VI. Языковая специфика зощенковского сказа 73
  Глава VII. Приемы синонимизации и антонимизации слов и выражений в сочинениях Зощенко 89

  Заключительное слово 107
  Библиография 109
  От редакции об авторе 127

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Михаил Зощенко”

  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie