Prawo

Filter products / Prawo / Showing 73 - 90 of 92 results
Sort by
Dziedziny
Autor
Format książki
4e728121db85b586838855aca5424229

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym

Katarzyna Rydz-Sybilak
Książka: 8,90 złE-book: 27,70 zł
4c655cfbd0a6223f634758509beead13

Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym

Izabela Skomerska-Muchowska
Książka: 8,90 złE-book: 26,40 zł
cd5bcd13d24bc6a491ecf8b05e7d9dce

The Key Issues of Polish Penal Law

Justyna Jurewicz
Książka: 30,20 zł
2f9797e774a271a4ae4752a8ab0d8be0

Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie

Przemysław Kubiak
Książka: 8,90 zł
8e79f9f753a8b716f8329be6c32476ad

Wartości i interesy a prawo pracy

Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II
Mirosław Włodarczyk,
Anna Reda-Ciszewska
Otwarty dostęp
c87a8399e26a19b204b6b46722cee3ab

Dobra chronione w prawie administracyjnym

Zofia Duniewska
Otwarty dostęp
4cc61fbbffbbb3c61716ff1eff0c4802

Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

Adam Bartczak
E-book: 29,90 złKsiążka: 54,80 zł
8d8d3c9bbc386372470dc1307eafbfad

Jurysprudencja 1. Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena

Monika Zalewska
Książka: 54,80 zł
5571388e5d51f7a40799c14e745218a4

Jurysprudencja 2. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1

Bartosz Wojciechowski,
Marek Zirk-Sadowski,
Tomasz Bekrycht
Książka: 56,70 zł
5808b3681f2b99b6f8ab03a9dcdbfb0b

Jurysprudencja 4. Legitymizacja prawa Unii Europejskiej

Legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna?
Wioletta Jedlecka
E-book: 29,90 złKsiążka: 54,80 zł
0b87795cbe703d29cb886c4aa026d75d

Jurysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Joanna Helios
E-book: 29,90 złKsiążka: 53,90 zł
b1f3b3ad00495f8da5cbe5b364710914

Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu

Anna Pikulska-Radomska
Książka: 26,50 zł
e59bad560dbeb9990923ee94a1e5e8d1

Przeludnienie więzień w Polsce

- przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania
Aldona Nawój-Śleszyński
Otwarty dostęp
fa04c4a2a0f93d6ce4c618286dcc25ac

Testament – prawo a praktyka Królestwa Polskiego

W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826-1875
Justyna Bieda
Otwarty dostęp
33563afcc7bc3926c7ce6c722824c9df

Należyta staranność w prawie międzynarodowym

Joanna Kulesza
Otwarty dostęp
ee8c4acacb341e508b162ae6a7428ddf

Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego

Radosław Olszewski
Otwarty dostęp
6b4fee81edb2e14b4fb7f9362e435bb8

Dziedzictwo pogranicza

ukraińskiej i czeskiej w Polsce, litewskiej, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, Białorusi, Realiz...
Dariusz Górecki
Otwarty dostęp
364ac273994b9f491672693bff06298e

Wyjaśnienia oskarżonego w polskim procesie karnym

Michał Błoński
Książka: 45,40 zł