Prawo

Filter products / Prawo / Showing 55 - 72 of 91 results
Sort by
Dziedziny
Autor
Format książki
OKŁADKA_Grygorowicz

Prawne instrumenty zachowania równowagifinansowej państwa i ich skuteczność

Witold Grygorowicz
E-book: 22,45 złKsiążka: 40,40 zł
OKŁADKA_Piszczek_druk

Odrębności podporządkowania pracownika wnietypowych umownych stosunkach pracy

Anna Piszczek
E-book: 23,95 złKsiążka: 43,10 zł
OKŁADKA_Ziemski_Wieczorek_Prawne

Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych

Krystian M. Ziemski,
Iwona M. Wieczorek (red.)
Otwarty dostęp
OKŁADKA_Krawczyk_Borowicz_Aktualne_problemy

Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia

Ryszard Paweł Krawczyk,
Andrzej Borowicz
Książka: 38,60 zł
OKŁADKA

Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce

Dagmara Skupień,
Zbigniew Hajn
E-book: 19,95 złKsiążka: 35,90 zł
Skotnicki_Zagadnienia_okl

Zagadnienia prawa konstytucyjnego

Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe
Anna Michalak,
Krzysztof Skotnicki,
Konrad Składowski
E-book: 29,95 złKsiążka: 53,90 zł
okladka Jurysprudencja 7 druk

Jurysprudencja 7. Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Od pasywizmu do aktywizmu sądowego
Anna Tomza
E-book: 22,45 złKsiążka: 40,40 zł
5641ea5079e41b4908d6418f977eb634

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Dariusz Górecki
Książka: 8,90 złE-book: 34,50 zł
9137e23e1f1f5d84b2303e919ed0976b

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce

Anna Rakowska-Trela
E-book: 29,40 złKsiążka: 52,90 zł
f03d10b5c32ae3f39af75af75f5a5993

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Zygfryd Rymaszewski
E-book: 23,65 złKsiążka: 42,50 zł
a37dc0a68812aa2dec9cb29ea717665e

Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym

Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej
Michał Rupniewski
Książka: 8,90 złE-book: 20,95 zł
4bdfdff0705a681b479e2b90ef4d998c

Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Izabela Florczak
E-book: 18,40 złKsiążka: 33,10 zł
f261fcbdb0cc384484bd53a5ac78f271

Jurysprudencja 6. Transcendentalna filozofia prawa

O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa
Tomasz Bekrycht
Książka: 8,90 złE-book: 30,10 zł
41c8512fe760f46b929f3f49eb8814d3

Polish Commercial Law in a Nutshell

Bartosz Kucharski
E-book: 23,50 złKsiążka: 30,20 zł
25e17638b425877573b3531696008955

70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Anna Pikulska-Radomska,
Agnieszka Liszewska
Otwarty dostęp
eca95eb5791ef0be98e0134446377636

Regiony w prawie i praktyce Polska-Ukraina

Katarzyna Wlaźlak
Książka: 8,90 złE-book: 19,40 zł
3a1cdb0fb6cc67053d3719ef8b7ef1e0

Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786-1788

Marcin Głuszak
Otwarty dostęp
4e728121db85b586838855aca5424229

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym

Katarzyna Rydz-Sybilak
Książka: 8,90 złE-book: 27,70 zł