Historia Polski wiek XX

Filter products / Historia Polski wiek XX / Showing 19 - 32 of 32 results
Sort by
Dziedziny
Autor
Format książki
14cf7fac8dc268e559c22cffc7ab0aeb

Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku

Marek Król
Książka: 8,90 zł
ec77749ef684af6c1d457bbbbf112a1d

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)

Karolina Kołodziej
Książka: 36,85 zł
305bfb7b49f99b2b657f5568aeec9046

Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim

Antologia tekstów
Tomasz Włodarczyk
Książka: 36,90 zł
014e2875312be9192759961e47883458

Historycy a socjalizm

Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio. Wybór tekstów
Jolanta Kolbuszewska
Książka: 8,90 zł
7d6904466cca8005c46764573884e761

Miasto w mojej pamięci

Powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi
Krystyna Radziszewska
Książka: 32,30 zł
8cfc236a5c3e46dca06d7ff0fe0a0604

Czego chce współczesna kobieta?

Problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku
Marta Sikorska-Kowalska
Książka: 8,90 zł
fcbaca80335a700e57310c9f627b2c8b

Łódź wielowyznaniowa

Dzieje wspólnot religijnych do 1914 r.
Karol Chylak,
Kazimierz Badziak,
Małgorzata Łapa
Książka: 42,20 zł
fd3a73787fcd53da3249b545e7b6eda0

Ostatni lodzermensch. Robert Geyer 1888-1939

Przemysław Waingertner
Książka: 33,00 zł
9795938957051bbbd5fbe3a2a384a39d.jpg

Łódzki strajk studencki – styczeń-luty 1981

Spojrzenie po latach
Krzysztof Lesiakowski
Książka: 52,90 zł
8637fde30721f34992f9583810425572

Wokół spraw trudnych bolesnych i zapomnianych

Studia i szkice
Beata Szubtarska,
Elżbieta Kowalczyk,
Joanna Żelazko, ...
Książka: 13,40 zł
5606a142d0f888ade64f3c71f334ead9

Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879-1913

Materiały źródłowe
Wiesław Puś
Otwarty dostęp
a21f8596abc5ecad7e0eb5482fbe4287

Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932

Sławomir M. Nowinowski
Otwarty dostęp
acea9e46827f470bfca94166904a483d

Zagłada Żydów na polskiej prowincji

Adam Sitarek,
Ewa Wiatr,
Michał Trębacz
Książka: 35,90 zł
d2d2ab979606ecb21444197f32ea7fe4

Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej

Ośrodki, instytucje, organizacje
Jacek Pietrzak
Otwarty dostęp