Instrukcje dla Autorów

Instrukcje dla Autorów

Wzory wszystkich umów wydawniczych oraz formularzy dostępne są w zakładce do pobrania.

Prosimy o składanie kompletu materiałów, takich jak: strona tytułowa, strona redakcyjna: afiliacja autora/redaktora naukowego, imię i nazwisko recenzenta, nazwy podmiotów dofinansowujących publikację, spis treści, wstęp, rozdziały/artykuły, streszczenia, aneksy, wykazy ilustracji, tabel, rysunków, nota marketingowa podkreślająca walory publikacji; w przypadku elementów graficznych objętych ochroną prawnoautorską konieczne jest dołączenie pisemnej zgody autora oryginału lub właściciela praw autorskich elementów graficznych na bezpłatne ich wykorzystanie w planowanej publikacji.

Materiały niekompletne nie mogą być przekazywane do produkcji.

Specyfikacja techniczna składanych materiałów do pełnego cyklu wydawniczego 

a) tekst

– plik formatu A4 jednostronny, MS Word;

– skład 12 pkt Times New Roman, przypisy 10 pkt, odnośniki w indeksie górnym (jeśli Autor korzysta z innych czcionek niż standardowe MS Word, powinien je dostarczyć);

– przy niestandardowych czcionkach (np. greka) konieczne ujednolicenie fontu w całej pracy;

– nie stosujemy stylów w pracy;

– interlinia 1,5;

– ciągła numeracja stron w całym tekście pracy;

– marginesy: nie mniejsze niż 2,5 cm;

– ujednolicony system gradacji rozdziałów i podrozdziałów; nie należy ich wprowadzać automatycznie; powinien być zgodny ze spisem treści;

– prosimy o usunięcie hiperłączy;

– dostarczanie zweryfikowanych pod względem językowym tekstów w językach obcych;

b) afiliacje

– w pracach zbiorowych, czasopismach i zeszytach naukowych niezbędne jest umieszczenie afiliacji Autorów (wg wzoru: uczelnia, wydział, katedra, adres) w pierwszym przypisie bądź w zestawieniu na końcu publikacji;

c) spisy treści, tabel, rysunków

– prosimy o nieumieszczanie automatycznych spisów treści, wykresów, tabel etc.;

– w spisie treści trzeba uwzględnić również tytuły streszczeń obcojęzycznych;

d) przypisy

– odrębna numeracja i adiustacja przypisów w każdym rozdziale/artykule;

– ujednolicone przypisy w pracach zbiorowych;

e) bibliografia

– powołania bibliograficzne ujednolicone w pracach zbiorowych;

– koniecznie zachowanie zgodności powołań w tekście z bibliografią;

f) indeksy

– jeżeli w pracy przewidziano indeksy, należy dostarczyć ich ślepe, zamarkowane wersje (tzn. bez numerów stron);

g) tabele

– tabele powinny być sporządzone w programie Word lub Excel i dostarczone w edytowalnej wersji, opatrzone tytułem, numerem oraz źródłem;

– w tekście należy zamieścić powołanie na numer konkretnej tabeli;

h) rysunki, schematy, wykresy, wzory

– rysunki, schematy i wykresy mają być czytelne, wykonane w programach Excel, Corel (otwarty) i dostarczone w edytowalnej wersji; dodatkowo mogą być przekazane w postaci plików jpg; ponadto opisy do tych obiektów powinny mieć jednolity font o tej samej wielkości;

– rysunki, schematy i wykresy muszą być opatrzone tytułem, numerem oraz źródłem;

– rozbudowane wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze równań w MS Word przy użyciu czcionki Cambria Math;

– proste wzory matematyczne proszę wykonać podstawową czcionką;

– w tekście należy zamieścić powołanie na numer konkretnego rysunku, wykresu etc.;

i) ilustracje

– ilustracje powinny być dostarczone w postaci plików TIF, BMP, jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub – jeśli zaistnieje taka sytuacja – w postaci umożliwiającej wykonanie skanu;

– w sytuacji gdy fotografie umieszczone są w tekście w programie do edycji tekstu Word, powinny być również dostarczone jako osobne pliki w formacie TIF, BMP, jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;

– ilustracje muszą być opatrzone tytułem, numerem oraz źródłem;

– w tekście należy zamieścić powołanie na numer konkretnej fotografii;

j) prawa autorskie elementów graficznych

– pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć się zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu), wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy.

Specyfikacja techniczna przygotowania gotowych plików PDF

Do Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego gotowe materiały prosimy dostarczyć zgodnie z następującymi zasadami:

a) w gotowych plikach pdf nie umieszczamy elementów okładki;

b) nazwy plików

Pliki zapisujemy zawsze od s. 001 do ostatniego numeru strony.

Stosujemy nazewnictwo plików zgodnie z następującym oznaczeniem:

n_tyt_a.roz

gdzie:

n – nr strony w publikacji (np. 001) lub zakres stron (np. 001 – 200);

tyt – tytuł publikacji;

a – wersja pliku (kolejne poprawione wersje powinny być oznaczane jako b, c itd.);

roz – rozszerzenie pliku (pdf).

Nie stosujemy polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych.

c) warunki techniczne

Formaty stron zapisujemy w następujący sposób:

W przypadku pracy w formacie B5 – wybieramy format papieru 16,8×24,0 cm (lub 168×240 mm)

Pole zadruku max. 126×201 mm (w tym 10 mm na paginę).

W przypadku pracy w formacie A5 – wybieramy format papieru 14,8×21,0 cm (lub 148×210 mm)

Pole zadruku max. 110×170 mm (w tym 10 mm na paginę).

W przypadku pracy w formacie A4 – wybieramy format papieru 21,0×29,7 cm (lub 210×297 mm).

Jeśli praca nie ma spadów, plik przygotowujemy w formacie netto, nie wstawiamy znaczników.

Wszystkie strony w pliku zapisujemy w tym samym formacie.

Wakaty powinny być uwzględnione w pliku.

Jeżeli w pliku znajdują się elementy spadowe, należy dodać po 5 mm spadu z każdej strony (spady z każdej strony muszą być tej samej wielkości).

Zdjęcia użyte w plikach powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi. Przesłanie grafiki o mniejszej rozdzielczości będzie oznaczało zgodę na obniżenie jakości.

Wszystkie pliki do danej pracy powinny być przygotowane wyłącznie albo jako kompozyty, albo separacje. Prosimy nie łączyć plików rozseparowanych z kompozytowymi w jednej pracy [wyjaśnienie – prosimy nie dzielić oryginału barwnego (kompozytu) na poszczególne rozbarwienia odpowiadające barwom procesowym (cyan, magenta, yellow, black) lub innym (np. wykorzystanym kolorom dodatkowym)].

Elementy graficzne nie mogą zawierać profili kolorystycznych (ICC). Kolory CMYK (wszystkie używane dodatkowe kolory, np. standardu Pantone, powinny być zamienione na CMYK). W przypadku występowania kolorów Pantone muszą one zostać prawidłowo nazwane.

Nie dopuszcza się stosowania przestrzeni barwnej RGB.

Zgłoś błąd

Drodzy Czytelnicy!
Uruchomiliśmy dla Was nową stronę internetową wydawnictwa. Ponieważ funkcjonuje od niedawna, nadal ją udoskonalamy. Jeżeli dostrzeżecie nieprawidłowości w działaniu nowej witryny, prosimy, abyście je nam zgłosili. Będziemy Wam za to bardzo wdzięczni!

Email:

Opis błędu:

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann