Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe | CFP 13/2023

Opublikowano: 28 November 2022
CFP SC

Czasopismo „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (13/2023). Teksty należy zgłaszać za pomocą systemu Open Journal, do dnia 15 kwietnia 2023.

Rocznik przyjmuje prace dotyczące różnych aspektów późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie. Ze względu na międzynarodowy charakter czasopisma, przyjmowane są teksty napisane w języku angielskim. Wysoka wartość merytoryczna artykułów publikowanych w „Studia Ceranea” poświadczona jest obecnością czasopisma w bazach „Web of Science” i „Scopus.

Szczegółowe informacje dla Autorów i Autorek znaleźć można pod tym adresem.

Kontakt mailowy z Redakcją pod adresem s.ceranea@uni.lodz.pl

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: Polish