Czasopisma studenckie w Wydawnictwie UŁ

Opublikowano: 5 października 2022
czas stud uł

Studenckie czasopisma naukowe stają się coraz bardziej popularne zarówno na kierunkach stricte humanistycznych, jak i innych – między innymi społecznych i prawniczych. Pozwalają one nie tylko na doskonalenie umiejętności badawczych i managerskich młodych adeptek i adeptów nauki, zdobywanie doświadczenia i nawiązywanie wartościowych znajomości w określonej branży, ale także promowanie wysokiej jakości wiedzy i oryginalnych wyników badań oraz zabieranie głosu w ważnych i aktualnych dyskusjach, a poprzez to kształtowanie poszczególnych dziedzin nauki. Ponadto podkreślają prestiż danej instytucji (np. wydziału, instytutu) i stwarzają warunki rozwoju zainteresowań studentek i studentów, wskazując im interesujące obszary wiedzy.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi studenckie czasopisma naukowe, na łamach których publikowane są wysokiej jakości recenzowane teksty młodych badaczek i badaczy, którzy dzieląc się swoimi wnioskami, doskonalą swój warsztat, by w przyszłości móc zgłaszać teksty do najbardziej prestiżowych czasopism naukowych i pracować na miano autorytetów w określonej dziedzinie.

Czasopisma studenckie mogą być w pełni profesjonalne, tj. korzystać z systemów do zarządzania procesami wydawniczymi, programów antyplagiatowych, recenzji w systemie double-blind peer review, identyfikatorów cyfrowych, wreszcie – aplikować o indeksację w ważnych bazach i zyskiwać cytowania. Z profesjonalnego oprogramowania w swojej pracy redakcyjnej korzystają już dwa czasopisma studenckie UŁ: „Paragraf. Studia z Prawa i Administracji” i Studencki Magazyn Biznesowy „Biznesmaniak”. Obie redakcje przeszły szkolenie z zakresu obsługi platformy czasopism UŁ.

Z okazji premiery pierwszego numeru czasopisma naukowego „Paragraf. Studia z Prawa i Administracji”, półrocznika działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na łamach którego publikowane są wyłącznie recenzowane oryginalne opracowania naukowe z zakresu prawa i administracji oraz prace interdyscyplinarne z pogranicza nauk prawnych, humanistycznych i społecznych, zapraszamy do zapoznania się również z innymi tytułami WUŁ tworzonymi przez zdolne studentki i studentów!

Paragraf. Studia z Prawa i Administracji

Biznesmaniak

ItaliAMO

Kapitol

Girol’amo (strona w przygotowaniu)

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski