Kwartalnik Prawa Podatkowego w bazie ERIH PLUS

Opublikowano: 7 września 2022
KPP 1200 830

Miło nam poinformować, że Kwartalnik Prawa Podatkowego został włączony do prestiżowej bazy Erih Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) zawierającej w swoich zasobach europejskie czasopisma humanistyczne i społeczne.

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) – jest listą referencyjną czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Została założona w lipcu 2014 r. przez Norwegian Social Science Data Services (NSD). Zawiera informacje bibliograficzne dotyczące czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Aktualnie obejmuje ponad 7000 tytułów czasopism naukowych.

Celem ERIH PLUS jest zwiększenie widoczności i dostępności do treści naukowych oraz umożliwienie naukowcom lepsze rozpowszechnianie ich pracy w językach narodowych i międzynarodowych.

Kwartalnik Prawa Podatkowego na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej skierowany głównie do doświadczonych specjalistów zajmujących się tą dziedziną prawa.

Na łamach „Kwartalnika Prawa Podatkowego” publikowane są oryginalne i wysokiej jakości artykuły dotyczące dokumentacji prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski