Czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w serwisu EBSCO Essentials

Opublikowano: 2 września 2022
ebsco esencyial

EBSCO Essentials

Czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego indeksowane w bazie EBSCO zostały właśnie włączone do nowego serwisu EBSCO Essentials, który umożliwia dostęp do materiałów i artykułów pełnotekstowych w Open Access indywidualnym użytkownikom rozpoczynającym dopiero badania w otwartej sieci, ułatwiając im tym samym nawiązywanie kontaktów i uwierzytelnianie w bibliotekach oraz powiązanych instytucjach. Dzięki temu badacze uzyskują dostęp do dodatkowych treści dostarczanych przez ich biblioteki i mogą nie tylko w szybki sposób wyszukiwać interesujące ich artykuły, ale również odkrywać na nowo i wykorzystywać bogate zasoby dostępne za pośrednictwem tych instytucji.

W serwisie EBSCO Essentials znajduje się obecnie 37 czasopism WUŁ:

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Lingustica Rossica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

· Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

· Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

· Analyses/Rereadings/Theories: A Journal Devoted to Literature, Film and Theatre

· Biuletyn Szadkowski

· Biuletyn Uniejowski

· Bulletin of the Section of Logic

· Collectanea Philologica

· Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen

· Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze

· Eastern Review

· e-Scripta Romanica

· European Spatial Research and Policy

· Finanse i Prawo Finansowe

· Kwartalnik Prawa Podatkowego

· Logopaedica Lodziensia

· Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance

· Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

· Przegląd Nauk Historycznych

· Qualitative Sociology Review

· Space – Society – Economy

· Studia Ceranea

· Zeszyty Wiejskie

Zapraszamy do korzystania z tego rozwiązania: www.essentials.ebsco.com

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski