Jak napisać dobry abstrakt? Wskazówki na podstawie rekomendacji ekspertów bazy Scopus

Opublikowano: 30 sierpnia 2022
jak napisac dobry abstrakt

Jak napisać dobry abstrakt?

Wskazówki dla autorów artykułów z nauk humanistycznych i społecznych na podstawie rekomendacji ekspertów bazy Scopus

 

Ekspertki z Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego – Katarzyna Smyczek oraz Sylwia Mosińska przygotowały edukacyjny materiał dla autorów artykułów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Tekst został opracowywany na podstawie rekomendacji specjalistów z bazy Scopus oraz doświadczeń Wydawnictwa UŁ pozyskiwanych między innymi podczas procesu aplikacji czasopism do tej bazy.

Autorki wskazują w krótkim przewodniku najczęściej popełniane błędy przez autorów oraz przykłady dobrych praktyk.

 

Zachęcamy do lektury.

 1. Abstrakt powinien zawierać około 1300 znaków ze spacjami.
 2. Abstrakt powinien być streszczeniem artykułu (w tym tezy i wniosków), nie zaś zajawką dziennikarską lub postem promujący artykuł w SM. Wnioski nie muszą być szczegółowo opisane, ale w abstrakcie powinna pojawić się informacja o potwierdzeniu lub zaprzeczeniu tezy. Warto wskazać implikacje poszczególnych analiz oraz podkreślić ich oryginalność i novum w danym obszarze.
 3. Streszczenie nie musi być długie, ale powinno zawierać: zarys tematyki/wprowadzenie, proponowaną tezę, opis metody i badań oraz wyniki/wnioski. UWAGA! Jak zauważają eksperci Scopusa, w abstraktach w polskich czasopismach humanistycznych i społecznych często brakuje dwóch ostatnich części, tj. opisu metody oraz wniosków.

 

W dobrym abstrakcie czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie jest główne zagadnienie artykułu?

Zarysowanie problemu badawczego, sformułowanie głównej tezy lub hipotezy, a także celu badań z użyciem czasu teraźniejszego lub przeszłego i odniesieniem do badań, które już zostały przeprowadzone. Może się tu znaleźć krótka informacja o kontekście badań, społecznym lub naukowym, jednak bez wchodzenia w szczegóły.

 1. Jakie badania przeprowadzono?

Wskazanie metod badawczych wykorzystanych podczas pracy i opisanie obserwacji z użyciem czasu przeszłego, bez oceny metodologii.

 1. Co udało się ustalić w trakcie badań?

Sformułowanie najważniejszych ustaleń, scharakteryzowanie oraz podsumowanie głównych wyników badań w sposób ogólny i z użyciem czasu teraźniejszego lub przeszłego.

 1. Jakie wnioski wynikają z badań?

Krótkie przedstawienie wyników badań, głównych wniosków i ich interpretacji, a także ewentualne zamieszczenie informacji o znaczących ograniczeniach/trudnościach w zakresie prowadzonych badań wymagających kontynuacji.

 

Oto przykładowy tekst z indeksowanego w Scopusie czasopisma „Information Sciences Letters” [link]. Liczy tylko 1116 znaków, ale zawiera wszystkie niezbędne informacje:

Zarys tematyki

With the rise of online eTextbooks and Massive Open Online Courses (MOOCs), a huge amount of data has been collected related to students’ learning. With the careful analysis of this data, educators can gain useful insights into their students’ performance and their behavior in learning a particular topic.

Teza

This paper proposes a new model for predicting student performance based on an analysis of how students interact with an interactive online eTextbook. By being able to predict students’ performance early in the course, educators can easily identify students at risk and provide a suitable intervention.

Opis metody i badań

We considered two main issues: the prediction of good/bad performance and the prediction of the final exam grade. To build the proposed model, we evaluated the most popular classification and regression algorithms. Random Forest Regression and Multiple Linear Regression have been applied in Regression. While Logistic Regression, decision tree, Random Forest Classifier, K Nearest Neighbors, and Support Vector Machine have been applied in classification.

Wyniki

Based on the findings of the experiments, the algorithm with the best result overall in classification was Random Forest Classifier with an accuracy equal to 91.7%, while in the regression it was Random Forest Regression with an R2 equal to 0.977.

 

To nie prawda, że abstrakt musi wyglądać “schematycznie”. Oto przykład takiego, który nie jest napisany jak formularz i dobrze się czyta, ale zawiera wszystkie niezbędne informacje [„Sociological Methods and Research” link]. Wszystko w 978 znakach!

 

Zarys tematyki

Does X affect Y? Answering this question is particularly difficult if reverse causality is looming. Many social scientists turn to panel data to address such questions of causal ordering. Yet even in longitudinal analyses, reverse causality threatens causal inference based on conventional panel models.

Teza i opis metody badań

Whereas the methodological literature has suggested various alternative solutions, these approaches face many criticisms, chief among them to be sensitive to the correct specification of temporal lags. Applied researchers are thus left with little guidance. Seeking to provide such guidance, we compare how different panel models perform under a range of different conditions.

Wyniki

Our Monte Carlo simulations reveal that unlike conventional panel models, a cross-lagged panel model with fixed effects not only offers protection against bias arising from reverse causality under a wide range of conditions but also helps to circumvent the problem of misspecified temporal lags.

 

Inny przykład z czasopisma „Language Teaching Research” [link] (1151 znaków)

Zarys tematyki

As a personality trait, ‘grit’ has been defined as a combination of perseverance and passion for long-term goals. Past research in social psychology has found grit as an important predictor of success across different populations in various academic and non-academic areas.

Teza

Since successful mastery of a second language (L2) is highly dependent on learners’ sustained effort, the notion of grit and its relationship to language achievement gains immediate relevance in second language acquisition (SLA).

Opis metody

The present study introduces the notion of grit and examines its relationship with motivational behaviors and language achievement in a sample of English as a foreign language learners (n = 191). Toward these ends, a language-specific grit scale was developed and validated to measure L2 learners’ grit.

Wyniki badań

L2 grit was found to be positively related to students’ language learning motivation and achievement above and beyond domain-general grit. Taken together, and consistent with results of past research in social psychology, we propose that L2 grit be considered among other more established individual differences associated with L2 development.

 

 1. W anglojęzycznych streszczeniach konieczne jest sprawdzanie tłumaczeń tytułów omawianych dzieł i wskazanie, czy autor artykułu opiera się na oryginałach, czy na przekładach. Zdarza się, że w streszczeniach znajduje się nie oryginalny angielski tytuł, lecz … przekład z tytułu polskiego.

 

 1. Często angielskie streszczenia to dosłowne tłumaczenia z polskiego. Warto pamiętać, że składnia polska i angielska są różne. Angielski jest także mniej deskryptywny, badacze częściej po prostu piszą o czymś, rzadziej oscylują, namyślając się w kręgach refleksji.
 2. W abstrakcie nie należy zamieszczać cytatów oraz odnośników, chyba że artykuł jest polemiką lub odpowiedzią na inny artykuł. Unikajmy też skrótów.
 3. Do abstraktu powinny zostać dołączone słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (pojedyncze słowa lub frazy, przymiotniki i rzeczowniki) – od 4 do 6 – odnoszące się do tematyki artykułu i obszaru badawczego, a także wykorzystanej metodologii. Należy unikać słów, które zawarte zostały w tytule, ponieważ prowadzi to do dublowania wyników wyszukiwania, długich i złożonych fraz oraz bardzo ogólnych stwierdzeń.

 

Po więcej info zapraszamy do Działu Wydawniczego Czasopism, journals@uni.lodz.pl

 

Zobacz też:

Poradnik naukowca Jak przygotować dobry abstrakt?

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski