Aktualna punktacja czasopism WUŁ

Opublikowano: 14 stycznia 2022
Punkt post

21 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Poniżej prezentujemy zbiorcze zestawienie nowej punktacji dla czasopism partnerskich Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkim planującym podjęcie współpracy redakcyjnej polecamy nasz “Przewodnik dla autorów, redaktorów czasopism i recenzentów“.

 

Tytuł

 

Punkty

Comparative Economic Research – Central and Eastern Europe 100
Anthropological Review 70
Bulletin of the Section of Logic 70
Collectanea Philologica 70
European Spatial Research and Policy 70
Multicultural Shakespeare – Translation Appropriation and Performance 70
Przegląd Nauk Historycznych 70
Przegląd Socjologii Jakościowej 70
Qualitative Sociology Review 70
Research in Language 70
Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 70
Text Matters – A Journal of Literature Theory and Culture 70
Acta Universitatis Lodzensis. Folia Archaeologica 40
Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 40
Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze 40
e-Scripta Romanica 40
Eastern Review 40
Ekonomia Międzynarodowa 40
Finanse i Prawo Finansowe 40
Internetowy Magazyn Filozoficzny “Hybris”
40
Konwersatorium Wiedzy o Mieście 40
Logopaedica Lodziensia 40
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 40
Prace Polonistyczne 40
Replay. The Polish Journal of Game Studies 40
Space – Society – Economy 40
Studia Prawno-Ekonomiczne 40
Studia Wyborcze 40
Turyzm / Tourism 40
Zagadnienia Rodzajow Literackich / Problems of Literary Genres 40
Zeszyty Wiejskie 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 20
Analyses/Rereadings/Theories Journal 20
Biuletyn Szadkowski 20
Biuletyn Uniejowski 20
Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 20
Gospodarka w Praktyce i Teorii 20
International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal 20
Kwartalnik Prawa Podatkowego 20
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku 20
Techne 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 5
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 5
Rozprawy Komisji Językowej 5
Translatorica & Translata 5

 

Komentarze