Folia Litteraria Polonica – nowy numer

Opublikowano: 30 kwietnia 2021
nowy numer

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” Tom 59 Nr 4 (2020).

Tytuł zeszytu:

Kafka, Mrożek, Lem i inni – w kontekstach filozoficznych

/ Kafka, Mrożek, Lem and others – in philosophical contexts

 

Zeszyty gromadzi 11 tekstów,  które podejmują zagadnienia twórczości Franza Kafki i Sławomira Mrożka w kontekstach filozoficznych.

Czasopismo publikuje teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne, trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy (gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły z zakresu, kulturoznawstwa,  teorii literatury i metodyki).

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

Polecamy artykuły

 

Polecamy

1.        Uniwersytet w stanie podejrzenia. Na marginesie Sprawozdania dla Akademii Franza Kafki

Mariusz Jochemczyk

2.        Swojskie przestrzenie absurdu

Brygida Pawłowska-Jądrzyk

3.        Rumory wojny. Szkic do portretu Franza Kafki (na przykładzie opowiadania Bratobójstwo)

Miłosz Piotrowiak

  1. Oczym nam mówi milcząca planeta? Analiza wybranych wątków filozoficznych w Solaris Stanisława Lema

Paweł Grabarczyk

5.        Dziewczyna musiała upaść? Jean-Baptiste Clamence i literacka infekcja złem

Maciej Kałuża

6.        Mową wiązaną o losie człowieka. Filozofia w poezji Giacoma Leopardiego

Aleksandra Koman

7.        „Dlaczego ja piszę?” Wokół filozofii pisania Sławomira Mrożka

Sara Kurowska

8.        Emmanuela Lévinasa pochwała ateizmu

Jan Słomka

9.        Poetyckie krajobrazy Wilhelma Przeczka

Libor Martinek

10.   Odegrać śmierć: Mariny Abramović 7 śmierci Marii Callas

Francesco Marzano

11.   Teatr zawsze umiera

Stanley Gontarski

 

Komentarze