Agata Matuszewska-Kubicz

Agata Matuszewska-Kubicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii doradztwa zawodowego i organizacji, trener umiejętności psychospołecznych. Obecnie adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz specjalista ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i doradztwo z obszaru kompetencji miękkich, rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematykę zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji i zmian na rynku pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz marki pracodawcy.
Więcej

Employer branding, czyli jak przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników?

Fotele masujące, dzień pizzy, pokój gier czy korporacyjna karta kredytowa to tylko niektóre benefity, na które mogą dziś liczyć pracownicy od pracodawców. Warto jednak zastanowić się, czy rzeczywiście są to kluczowe elementy zachęcające kandydatów do aplikowania do danej organizacji. W jaki sposób firmy mają szansę przyciągnąć do siebie pracowników?

  

Lista benefitów mających zachęcić kandydatów do wyboru danej organizacji jako przyszłego pracodawcy wydaje się niekończąca i z roku na rok uzupełniana o nowe pomysły. Wśród benefitów finansowych, oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, częstych premii i nagród, wciąż popularne są prywatna opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowania posiłków, pakiety świąteczne, zniżki na produkty i usługi, pakiety ubezpieczeń czy bilety do kina. Warto zwrócić uwagę także na programy rekomendacyjne, dzięki którym pracownik otrzymuje nagrodę za polecenie innej osoby do pracy.

Pracodawcy starają się także zaspokajać potrzeby rozwojowe pracowników, stąd popularność  możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach i kursach językowych, dofinansowania studiów podyplomowych, biblioteki pracownicze czy zwrot kosztów zakupu książek branżowych. Coraz częściej organizacje podkreślają możliwość pracy w doświadczonym zespole, z ekspertami dzielącymi się wiedzą. Pracownikom oferowane są również programy mentorskie, gdzie starszy stażem pracownik dzieli się swoim doświadczeniem z nowo zatrudnioną osobą. W ofertach pracy pojawiają się także obietnice możliwości zmiany projektu i zakresu pracy, umożliwiając pracownikowi rozwój w innym obszarze zawodowym.

Wśród ofert pracodawców zauważalna jest również chęć zadbania o równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym pracowników, tzw. work-life balance. Stąd w ofertach pracy znajdziemy różnorodne propozycje, np. elastyczne godziny pracy, możliwość częściowej pracy zdalnej, dodatkowe dni wolne czy programy wspierające rozwój pasji i zainteresowań pracowników. Pracodawcy nie zapominają także o pracownikach będących rodzicami, oferując im dodatkowe dni wolne z okazji narodzin dziecka, prezenty dla dzieci, dofinansowania rodzinnych wakacji czy nawet punkty przedszkolne w miejscu pracy.

 

Pracodawcy nadal w swoich ofertach oferują stabilność zatrudnienia, w tym w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony. Warto jednak zauważyć, że w niektórych branżach coraz częściej pojawiają się możliwości wyboru innych form współpracy z organizacją, głównie w postaci samozatrudnienia.

 

Ponadto pracodawcy zdają się przykładać dużą wagę do kwestii przyjaznego i rozwojowego miejsca pracy. Kandydatom do pracy obiecywana jest przyjazna atmosfera, imprezy integracyjne, komfortowe miejsce pracy w sensie dosłownymnp. nowoczesne narzędzia pracy, swobodny dress code czy pokoje rozrywki. Organizacje oferują pracownikom także możliwości realizacji własnych pomysłów, współtworzenia produktów i usług, otwartość dla dialog i samodzielność w działaniu. Niektórzy zpracodawców podkreślają też „niekorporacyjną” kulturę organizacyjną, szacunek i otwartość na różnorodność jako jedne z kluczowych wartości względem pracowników. 

Jak wskazuje powyższe podsumowanie, pracodawcy zdają się w swoich ofertach pracy odpowiadać na różnorodne potrzeby pracowników, zarówno te dotyczące możliwości szeroko pojętego rozwoju i osiągania satysfakcji zawodowej, jak i potrzeby związane z łączeniem życia zawodowego i osobistego, atakże zabezpieczeniem finansowym i stabilnością zawodową. Dysponując zatem tak szerokim wachlarzem różnorodnych wartości kluczowy wydaje się wybór tych najważniejszych i ich skuteczna komunikacja, tak aby zachęcić najlepszych kandydatów do aplikowania do danej organizacji.

 
Koncepcją odpowiadającą na tę potrzebę, która wspomaga pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników w organizacji jest employer branding, czyli budowanie marki pracodawcy. Warto jednak podkreślić, iż employer branding nie polega jedynie na doborze konkretnych benefitów dla pracowników, lecz związany jest z całościową strategią, wszystkimi działaniami, które budują wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.
 

Kluczowy w tym procesie jest zatem zarówno wybór autentycznych wartości i korzyści zachęcających do związania się zawodowo z pracodawcą, jak i ich skuteczna komunikacja wśród obecnych i potencjalnych pracowników. Efekt tego procesu, czyli marka pracodawcy jest zatem „zestawem funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych korzyści wynikających z zatrudnienia i utożsamianych z pracodawcą. Nierozerwalnie z employer brandingiem związane jest pojęcie EVP (ang. employee value proposition), czyli „pakiet korzyści (nie tylko finansowych) dopasowany do różnych grup odbiorców.  

Ta swoista propozycja wartości oferowanych kandydatom do pracy wykracza zatem poza prostą listę finansowych benefitów, a skupia się na całościowym doświadczeniu i korzyściach związanych ze współpracą z danym pracodawcą. Tym samym warto tu podkreślić istotną rolę indywidualnego dopasowania wartości i korzyści istotnych dla kandydata do pracy, uwzględniając jego potrzeby i aspiracje, które będą jednocześnie możliwe do zapewnienia przez organizację, tak aby obie strony równorzędnie zyskały satysfakcję ze wzajemnej współpracy. 

Koncepcję employer branding oraz przykłady jej zastosowania szerzej opisuję w książce Przyszłość marketingu – koncepcje, metody, technologie pod redakcją Roberta Kozielskiego. 

Komentarze

22.03.2021

Inne teksty tego autora