Kwartalnik Prawa Podatkowego – nowy numer

Opublikowano: 23 lutego 2021
nowy numer 2

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego “Kwartalnik Prawa Podatkowego” Nr 3 (2019).

„Kwartalnik Prawa Podatkowego” to czasopismo naukowe wydawane we współpracy z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych od 1999 roku. Na łamach „Kwartalnika Prawa Podatkowego” publikowane są artykuły dotyczące dokumentacji prawa krajowego, międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej oraz raporty z badań na temat stanu polskiego prawa podatkowego. Rozprawy są przygotowywane przez znanych i cenionych autorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych – głównie ze środowisk akademickich.

Redaktor Naczelny
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)

W najnowszym numerze polecamy


Delimitacja pojęć „wody Wspólnoty” i „śródlądowe drogi wodne” na gruncie prawa akcyzowego Unii Europejskiej

Ireneusz Mirek

Procedury kontrolne w Ordynacji podatkowej – stan obecny i kierunek zmian

Marcin Łoboda

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r., sygn. I SA/Wr 365/19

Łukasz Porada

Glosa częściowo aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. III SA/Wa 2354/17

Michał Wielec

Komentarze