Katarzyna Olbińska o rewitalizacji miast

Opublikowano: 11 stycznia 2021
PAP miniatura

Głęboka i wieloaspektowa degradacja przestrzeni miejskiej może zostać odwrócona jedynie dzięki kompleksowej interwencji, obejmującej działania prowadzone na wszystkich płaszczyznach zjawisk kryzysowych, utożsamianej z rewitalizacją – przypomina dr Katarzyna Olbińska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Polecamy lekturę pierwszej części eksperckiego artykułu Delimitacja obszarów zdegradowanych i określenie zasięgu rewitalizacji autorstwa Katarzyny Olbińskiej, który ukazał się w Serwisie Samorządowym PAP.

Tekst ma charakter wprowadzający. Praktyczne przykłady opisywanych przez autorkę procedur opublikujemy w drugiej części artykułu, który na przykładzie Szczecina i Łodzi wskaże dobre i złe praktyki powiązane z planowaniem i realizowaniem rewitalizacji.

Tekst powstał we współpracy Wydawnictwa UŁ z Polską Agencją Prasową.

Artykuł można przeczytać TUTAJ

 

Katarzyna Olbińska – doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomii i finansów, adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka monografii pt. „Planowanie procesów rewitalizacji. Teoria a praktyka”.

Ekspert i współautorka opracowań z zakresu rewitalizacji miast.

Zainteresowania naukowe: rewitalizacja miast, polityka mieszkaniowa i mieszkalnictwo, rozwój zrównoważony, zielone inwestycje, problemy współczesnych miast i zarządzanie miejskie.

 

 

Komentarze