Turyzm – nowy numer

Opublikowano: 4 stycznia 2021
nowy numer

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego “Turyzm/Tourism” Vol 30 No 2 (2020).

Periodyk jest najstarszym polskim czasopismem naukowym o tematyce turystycznej. Wydawany jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego nieprzerwanie od 1985 r.

„Turyzm/Tourism” to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Jest jednym z niewielu tytułów w Polsce skierowanych do naukowców reprezentujących różne dyscypliny i zajmujących się problematyką turystyczną, w tym przede wszystkim do geografów, ekonomistów, socjologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych. Czasopismo prezentuje w głównej mierze wyniki najnowszych empirycznych badań nad współczesnymi zjawiskami dotyczącymi szeroko pojmowanej turystyki, hotelarstwa i rekreacji w Europie Środkowej, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki i globalnego kontekstu.

W czasopiśmie wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.

Artykułowi opublikowanemu w czasopiśmie „Turyzm/Tourism” przyznawane jest 20 pkt.

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stasiak

 

W najnowszym numerze polecamy:

 

Leszek Butowski

Leszek Butowski

Joanna Krupa, Elżbieta Nawrocka

Joanna Krupa, Elżbieta Nawrocka

Jolanta Barbara Jabłonkowska, Bogusław Stankiewicz

Jolanta Barbara Jabłonkowska, Bogusław Stankiewicz

Maciej Dębski, Małgorzata Borkowska-Niszczota

Maciej Dębski, Małgorzata Borkowska-Niszczota

Wiesław Alejziak, Bartosz Szczechowicz

Wiesław Alejziak, Bartosz Szczechowicz

Bożena Alejziak

Bożena Alejziak

Marta Sidorkiewicz

Marta Sidorkiewicz

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová

Sławoj Tanaś

Sławoj Tanaś

Jing Yu, Azilah Kasim, Jayashree Sreenivasan, Hisham Dzakiria, Ahsan Ul Haq Magray

Jing Yu, Azilah Kasim, Jayashree Sreenivasan, Hisham Dzakiria, Ahsan Ul Haq Magray

Ali Turan Bayram, Hasan Tahsin Kavlak, Jeet Dogra, Gül Erkol Bayram

Ali Turan Bayram, Hasan Tahsin Kavlak, Jeet Dogra, Gül Erkol Bayram

Komentarze