Kamil Kijanka

Kamil Kijanka

Absolwent kierunków ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim. W godzinach pracy zajmuje się analizą finansową i oceną ryzyka. W wolnym czasie współpracuje z ogólnopolskim magazynem akademickim „Konspekt”, gdzie pisze artykuły o tematyce literackiej, kulturalnej, muzycznej i sportowej. Współautor książki „Polskie Kluby w Europejskich Pucharach”. Tworzył materiały dziennikarskie m.in. dla TVP Sport i Radia Łódź.
Więcej

Najpopularniejsze środki transportu w Łodzi

Zachowania transportowe są nieodłącznym elementem naszego życia, mającym wpływ nie tylko na nas, ale i otoczenie. Dziś, w czasach gdy zwraca się większą uwagę na zagadnienia, chociażby z zakresu ochrony środowiska, skrupulatniej i częściej bada się skutki tych decyzji. Wybór środka lokomocji zależy od wielu czynników, stanowiących przedmiot rozważań i analiz. Potwierdza to najnowsza pozycja Szymona Wójcika Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi.

 

Naukowe rozpoznanie przyczyn wyboru środka transportu w ujęciu ekonomicznym wydaje się czymś jak najbardziej zasadnym. Szczególnie widoczne jest to w przypadku dużych aglomeracji, gdzie, siłą rzeczy, możliwości wyboru sposobu lokomocji są dużo większe. System transportowy z jednej strony stanowi kanał inwestycyjny, związany z ponoszeniem wydatków publicznych na rozbudowę infrastruktury, częstotliwości transportu zbiorowego, czy wymiany aktualnego taboru. Z drugiej – jako kanał informacyjny, przyczynia się do wzrostu zainteresowania mieszkańców danej aglomeracji do korzystania z transportu publicznego zamiast prywatnego. To z kolei wpływa korzystnie na miejski budżet, obniża emisję spalin, zachęca obywateli do większego ruchu, czy stanowi jedną z propozycji zwalczania zbyt dużych korków. Intensywne działania służące poprawie jakości w tym zakresie mogą wpływać na zachowania transportowe społeczeństwa.

Warto zaznaczyć, że analizując środki lokomocji, pod uwagę można wziąć nie tylko pojazdy zmotoryzowane, takie jak samochód, motocykl, pociąg, czy tramwaj, ale i niezmotoryzowane środki transportu, takie jak rower, hulajnoga, czy riksza. Wiele osób, np. ze względu na niewielką odległość miejsca zamieszkania od miejsca pracy, pokonuje codzienną trasę pieszo.

Dzięki publikacji Szymona Wójcika możemy sobie uzmysłowić, jak wiele czynników wpływa na nasze decyzje transportowe, choć bardzo często, nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Na przykład w przytoczonej w książce trójelementowej klasyfikacji zmiennych determinujących De Dios Ortuzara i Willumsena, uwzględnia się determinanty związane odpowiednio – z preferencjami podróżującego, szczegółami samej podróży, aż w końcu cechami wybranego środka transportu. W badaniach bierze się pod uwagę także wiele innych elementów, różniących się choćby ze względu na horyzont czasowy, co tylko potwierdza złożoność czynników wpływających na ostateczne wybory środków lokomocji.

 
Co ciekawe, wyniki owych analiz bywają zaskakująco różne. Dlaczego? Wszystko zależy od motywacji badanej grupy docelowej. Dla jednych kluczowy będzie koszt podróży, dla drugich komfort, czy bezpieczeństwo. Ponadto, wyniki mogą różnić się w zależności od celu podróży, czy pory dnia lub nocy wyboru środka transportu.

 

Autor podjął się szczegółowego omówienia potencjalnych czynników mogących wpływać na nasze zachowania transportowe. W książce przedstawiono także koncepcje ich podziału, uzupełnione o przykłady znane z fachowej literatury. Osobny rozdział poświęcono modelom mikroekonometrycznym, obrazującym przyczyny tych decyzji. Wspólnym mianownikiem dla tych modeli była teoria losowej użyteczności, gdzie w mocnym uproszczeniu, badane podmioty dążą do maksymalizacji oczekiwanego wyniku.

Zdecydowanie najciekawszy jest rozdział empiryczny, poświęcony uwarunkowaniom zachowań transportowych mieszkańców Łodzi. Możemy z niego dowiedzieć się, jakie są główne czynniki wpływające na wybór środka transportu przez łodzian, a także jak pod różnymi względami wypadamy na tle innych dużych polskich miast.

 
pracy Szymona Wójcika wynika, że Łódź ma dobrze rozwiniętą sieć dróg, a połączenia między dzielnicami lub sąsiednimi gminami są na optymalnym poziomie. Przez miasto przebiega blisko 11 km odcinek autostrady A1, która łączy Gdańsk z południem naszego kraju. Nie brakuje jednak rzeczy do poprawy. Mimo iż tabor MPK Łódź jest regularnie modernizowany, to i tak obecność wysłużonych pojazdów oraz przestarzałej infrastruktury stanowią nadal duży problem.

 

Co ciekawe, z transportu zbiorowego statystycznie korzysta w Łodzi więcej osób niż w innych badanych miastach, takich jak Poznań i Wrocław. Obserwuje się również tendencję wzrostową w przypadku liczby kierowców indywidualnych w naszym mieście. Mimo to, transport zbiorowy nadal stanowi najczęściej wybierany środek lokomocji przez łodzian. Wpływ na to ma brak własnego samochodu, szybszy dojazd lub niższy koszt podróży w porównaniu z transportem indywidualnym. Niestety, na tle innych dużych polskich aglomeracji, zdarza się tu także najwięcej wypadków drogowych. Coraz więcej osób do przemieszczenia się wybiera pojazdy jednośladowe, choć odsetek miłośników rowerów nie jest porażająco wysoki.

Badania dotyczące zachowań transportowych są potrzebne, gdyż pozwalają zrozumieć motywacje społeczeństwa w tym zakresie. Pomagają również znaleźć rozwiązania, wpływające na zmiany tych decyzji, co z kolei może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców danych aglomeracji – od szybszego dotarcia do celu, po czystsze powietrze.

Komentarze

21.12.2020

Inne teksty tego autora

Wpływ rekomendacji na ceny

Inwestorzy na całym świecie codziennie zadają sobie to samo pytanie – co zrobić, by osiągnąć zysk? Najbardziej pasjonujące jest to, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy złotego środka. Rynek kapitał...