Turyzm w bazie SCOPUS

Opublikowano: 23 października 2020
baner FB Aktu

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Turyzm/Tourism” zostało przyjęte do prestiżowej bazy naukowej SCOPUS.

„Turyzm/Tourism” to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Jest jednym z niewielu tytułów w Polsce skierowanych do naukowców reprezentujących różne dyscypliny i zajmujących się problematyką turystyczną, w tym przede wszystkim do geografów, ekonomistów, socjologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych. Czasopismo prezentuje w głównej mierze wyniki najnowszych empirycznych badań nad współczesnymi zjawiskami dotyczącymi szeroko pojmowanej turystyki, hotelarstwa i rekreacji w Europie Środkowej, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki i globalnego kontekstu. W czasopiśmie wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.

SCOPUS jest największą na świecie bazą bibliograficzną. Znajduje się tu ponad 70 milionów prac i  około 39 tysięcy czasopism. Każde źródło obecne w bazie przed przyjęciem przechodzi przez ocenę merytoryczną realizowaną przez niezależną radę. Proces oceny czasopism zgłaszanych przez redakcje lub wydawców do indeksowania w bazie SCOPUS obejmuje dwa etapy: etap oceny spełnienia tzw. kryteriów minimalnych, a następnie – w przypadku ich spełnienia – etap pełnej oceny merytorycznej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (CSAB). Proces oceny czasopisma trwa od kilku miesięcy do ponad roku ( więcej na www.elsevier.com )

Redaktor naczelny: Andrzej Stasiak

Gratulujemy Redakcji!

Komentarze