AUL. Folia Geographica Socio-Oeconomica w bazie ERIH PLUS

Opublikowano: 27 marca 2020
WUL_ERIH_2_Baner_(1200x830)_2020_03_27_KT

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” zostało przyjęte do bazy ERIH PLUS.

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) – jest listą referencyjną czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Została założona w lipcu 2014 r. przez Norwegian Social Science Data Services (NSD).

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica – jest czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Publikuje recenzowane tomy monograficzne i wielotematyczne obejmujące zarówno opracowania teoretyczne, metodologiczne jak i poznawcze z elementami aplikacyjnymi. Porusza problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego. W czasopiśmie upowszechniane są wyniki badań z różnych dziedzin geografii człowieka, w tym głównie z geografii miast, geografii społecznej, geografii ludności, geografii usług, geografii przemysłu, geografii komunikacji, geografii politycznej. Uwzględniane są również prace reprezentujące nowe kierunki badań geografii społeczno-ekonomicznej: geografia humanistyczna, geografia behawioralna, geografia kultury, geografia percepcji, geografia wyborcza, i in.
Wydawnictwo jest adresowane głównie do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.

Redaktor naczelny: Marcin Wójcik

Gratulujemy Redakcji!

Komentarze