Nowy stary porządek

Opublikowano: 20 marca 2020
Arabska wiosna

Książka jest napisana przejrzystym i przyjemnym językiem. Jej największą zaletą jest jednak fakt, że w prosty sposób prezentuje ona złożoną przecież odmienność cywilizacyjną świata arabskiego od zachodniego. Nieznajomość tych różnic przez europejskiego czy amerykańskiego obserwatora, objawia się częstokroć błędną oceną sytuacji, chybionymi wnioskami i nietrafionymi pomysłami. Dzięki temu zabiegowi, praca jest atrakcyjną nie tylko dla naukowców i studentów, ale i szerszego czytelnika, niebędącego profesjonalistą.

Polecamy recenzję książki „Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku” Marka Dziekana, Radosława Bani i Zbigniewa Zdulskiego na portalu Obserwator Międzynarodowy. Autorem recenzji jest Konrad Banaś.

Recenzję można przeczytać TUTAJ

Komentarze