„Bulletin of The Section of Logic” w bazie DOAJ

Opublikowano: 4 marca 2020
WUL_DOAJ_2_Baner_(1200x830)_2020_03_03_KT (2)

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Bulletin of The Section of Logic” (red. Andrzej Indrzejczak) zostało przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ).

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

 „Bulletin of the Section of Logic” jest kwartalnikiem naukowym. Założony w 1972 roku przez Ryszarda Wójcickiego, szefa sekcji logiki Polskiej Akademii Nauk, jako biuletyn poświęcony wymianie wyników prac badawczych członków sekcji z ich współpracownikami i partnerami z innych ośrodków: w Polsce i na świecie. Czasopismo stanowi forum służące rozpowszechnianiu wyników najnowszych i najbardziej znaczących badań w krótkiej i zwięzłej formie. Redakcja zaprasza do współpracy autorów zajmujących się kalkulacjami logicznymi, ich metodologią, zastosowaniami i interpretacjami algebraicznymi.
Gratulujemy Redakcji!

Komentarze