Oblicza wojny. Ludzie wojny – rycerze i żołnierze

Opublikowano: 14 lutego 2020
Nr 104

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 104 (2019). Tytuł zeszytu „Oblicza wojny. Ludzie wojny – rycerze i żołnierze”.

Zeszyt gromadzi artykuły naukowe poświęcone obliczom wojny w historii Polski oraz historii powszechnej od antyku do czasów współczesnych. Zeszyt niemal w całości składa się z tekstów, będących pochodną III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Oblicza wojny, która odbyła się w Instytucie Historii UŁ w dniach 7–8 czerwca 2018 r.

Redaktorzy tomu: prof. Tadeusz Grabarczyk i  dr Magdalena Pogońska-Pol

Zapraszamy do lektury!

Komentarze