Czasopisma naukowe UŁ – aktualizacja listy MNiSW

Opublikowano: 13 stycznia 2020
indeks

Z przyjemnością informujemy, że  20 grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych. Na liście MNiSW znalazło się 46 czasopism naukowych afiliowanych przy Uniwersytecie Łódzkim.

Indeksowane w prestiżowych międzynarodowych bazach Scopus oraz Web of Science: Emerging Sources Citation Index czasopismo „Text Matters. A Journal of Literature Theory and Culture” zostało ponownie ocenione przez Komisję Ewaluacji Nauki i otrzymało 70 punktów.

Nowy wykaz uwzględnia także 11 czasopism naukowych UŁ, które zostały w tym roku włączone do bazy ERIH PLUS.

 

Lista czasopism dodanych do nowego, rozszerzonego wykazu MNiSW:

 

Czasopisma afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Ekonomia Międzynarodowa

Finanse i Prawo Finansowe

Gospodarka w Praktyce i Teorii

 

Czasopisma afiliowane przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym

Przegląd Nauk Historycznych

Zeszyty Wiejskie

 

Czasopisma afiliowane przy Wydziale Filologicznym

Collectanea Philologica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

Replay. The Polish Journal of Game Studies

 

Czasopisma afiliowane przy Wydziale Nauk Geograficznych

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Space-Society-Economy

Acta Geographica Lodziensia

 

 

Więcej informacji…

 

 

 

Komentarze