Przegląd Nauk Historycznych w bazie SCOPUS

Opublikowano: 26 listopada 2019
WUL_Scopus2_Baner_(1200x830)_2019_11_26_KT

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Przegląd Nauk Historycznych” zostało przyjęte do prestiżowej bazy naukowej SCOPUS.

Czasopismo publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej (od starożytności do czasów współczesnych) i historii Polski (poczynając od okresu piastowskiego i przedpiastowskiego).

SCOPUS jest największą na świecie bazą bibliograficzną. Znajduje się tu ponad 70 milionów prac i  około 39 tysięcy czasopism. Każde źródło obecne w bazie przed przyjęciem przechodzi przez ocenę merytoryczną realizowaną przez niezależną radę. Proces oceny czasopism zgłaszanych przez redakcje lub wydawców do indeksowania w bazie SCOPUS obejmuje dwa etapy: etap oceny spełnienia tzw. kryteriów minimalnych, a następnie – w przypadku ich spełnienia – etap pełnej oceny merytorycznej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (CSAB). Proces oceny czasopisma trwa od kilku miesięcy do ponad roku ( więcej na www.elsevier.com )

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Zbigniew Anusik

Gratulujemy Redakcji!

 

 

Zobacz profil czasopisma w OJS

Komentarze