Czytanie Literatury – Call for Papers

Opublikowano: 14 października 2019
czytanie literatury

Wenecja – między miejscem a toposem

Zaproszenie do numeru „Czytania Literatury. Łódzkich Studiów Literaturoznawczych”

Minęło już ponad ćwierć wieku od opublikowania pamiętnego i inspirującego „weneckiego” numeru „Zeszytów Literackich”, swego rodzaju polifonicznego portretu miasta, będącego – z dzisiejszej perspektywy – jednak raczej propedeutyczną antologią kanonicznych dla kultury tekstów o Wenecji. W tym czasie ukazały się ważne prace wybitnych polskich humanistów (m.in. Aleksandry Achtelik, Ewy Bieńkowskiej, Dariusza Czai, Joanny Pollakówny, Krzysztofa Pomiana) dotyczące fenomenu Wenecji zarówno w wyobraźniach indywidualnych, jak i w wyobraźni zbiorowej, rozwinęły się również kulturowe studia miejskie (by przywołać tylko przedstawicielki rodzimych badań Elżbietę Konończuk, Ewę Rewers, Elżbietę Rybicką i Elżbietę), stanowiące istotny kontekst metodologiczny dla tych kwestii.

Najbliższy, dziewiąty numer naszego rocznika chcielibyśmy poświęcić różnorodnym reprezentacjom Wenecji w kulturze europejskiej (szczególnie w polskiej) na przestrzeni wieków, a także obecności Polaków w Wenecji – nie tylko ich udziałowi w ważnych wydarzeniach kulturalnych (dorocznym festiwalu filmowym czy biennale sztuki oraz architektury), przede wszystkim temu, jakie znaczenie w związku z aktualną w danym czasie sytuacją polityczną czy społeczną w Polsce miały dla rodzimych humanistów i artystów wyjazdy i pobyty we włoskim mieście. Zależy nam na pogłębieniu refleksji zarówno na temat oddziaływania rzeczywistego miejsca, jaki fantazmatycznego potencjału tego miasta-ikony, osadzeniu namysłu w kulturowych studiach miejskich, przekroczeniu dotychczasowego obszaru badań (wyznaczonego przede wszystkim przez zagadnienia sztuki weneckiej). Wenecja bowiem pojmowana jako pewien wyobraźniowy konstrukt zajmuje istotne miejsce w konceptualizacjach różnorodnych problemów oraz idei, warte uwzględnienia są między innymi takie kwestie jak rozwój antysemityzmu w Europie czy ewolucja teorii republikańskich, nie do pominięcia jest również zwykle odbierane krytycznie zjawisko masowej turystyki łączące się z demokratyzacją praktyk podróżniczych i w konsekwencji obecnością Wenecji w kulturze popularnej, wreszcie na osobną uwagę zasługuje możliwość uruchomienia perspektywy ekokrytycznej w związku z coraz bardziej realnymi, niż dystopijnymi wizjami ginącego miasta.

W planowanym numerze „Czytania Literatury” interesują nas artykuły poświęcone zarówno kulturze współczesnej, jak i wiekom dawnym, ujęcia interdyscyplinarne, przekrojowe rozpoznania, a także studia pojedynczych przypadków (dzieł bądź życiorysów).

Propozycje tytułów wraz krótkimi abstraktami prosimy przesyłać do 31.12.2019

Na gotowe artykuły czekamy do 30.04.2020 

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów do działów stałych pisma: artykułów i omówień

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres: https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/about/submissions lub: anitajarzyna@gmail.com

 

 

Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze to rocznik Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo publikuje artykuły, recenzje, wywiady, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące literatury polskiej i powszechnej oraz zagadnienia czytelnictwa.

Redaktor naczelna: prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pietrych

Czasopismo jest objęte Programem Wsparcia Czasopism Naukowych MNiSW. Artykuły publikowane w periodyku uzyskają 20 punktów.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

 

Komentarze