Studia Ceranea w bazie SCOPUS

Opublikowano: 7 października 2019
WUL_Scopus_Baner_(1200x830)_2019_10_07_KT

Mamy przyjemność zakomunikować, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zostało przyjęte do prestiżowej bazy naukowej SCOPUS.

Czasopismo  zostało powołane do istnienia jako organ wydawniczy Centrum Badan nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Celem redakcji czasopisma jest tworzenie naukowego pisma o charakterze interdyscyplinarnym, które oferuje studia specjalistyczne, recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych monografii. W ten sposób Redakcja usiłuje pokonać wąską specjalizację stricte bizantynologiczną lub slawistyczną; artykuły mają przedstawiać różne aspekty późnoantycznej kultury Basenu Morza Śródziemnego (teren Bizancjum) i Europy Południowo-Wschodniej, która jest w swojej różnorodności integralna. W rezultacie „Studia Ceranea” starają się używać metodologii i osiągnięć pokrewnych dyscyplin wykorzystywanych w studiach nad późnym antykiem, średniowieczem i czasami nowożytnymi oraz kulturą Słowian i otwierają się na nowe wyzwania stawiane przez współczesną myśl humanistyczną. Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.

Baza SCOPUS jest największą na świecie bazą bibliograficzną. Znajduje się tu ponad 70 milionów prac i  około 39 tysięcy czasopism. Każde źródło obecne w bazie przed przyjęciem przechodzi przez ocenę merytoryczną realizowaną przez niezależną radę. Proces oceny czasopism zgłaszanych przez redakcje lub wydawców do indeksowania w bazie Scopus obejmuje dwa etapy: etap oceny spełnienia tzw. kryteriów minimalnych, a następnie – w przypadku ich spełnienia – etap pełnej oceny merytorycznej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (CSAB). Proces oceny czasopisma trwa od kilku miesięcy do ponad roku ( więcej na www.elsevier.com )

Redaktor naczelny periodyku: prof. dr hab. Georgi Minczew
Punktacja MNiSW: 20 (2019)

Gratulujemy Redakcji!

 

 

Zobacz profil czasopisma w OJS

Komentarze