Nowe czasopisma UŁ w bazie ERIH PLUS

Opublikowano: 24 września 2019
WUL_12_ERIH_Baner_(1200x830)_2019_09_20_KT

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zostały wciągnięte na prestiżową listę European Reference Index for the Humanities and Social Sciences:

 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
 •  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
 • Biuletyn Szadkowski
 • Biuletyn Uniejowski
 • Gospodarka w Praktyce i  Teorii
 • Ekonomia Międzynarodowa
 • Finanse i Prawo Finansowe
 • Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica
 • Konwersatorium Wiedzy o Mieście
 •  Władza Sądzenia
 • Space – Society – Economy
 • Tourism
 • Replay. The Polish Journal of Game Studies
 • Zeszyty Wiejskie

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) – jest listą referencyjną czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Została założona w lipcu 2014 r. przez Norwegian Social Science Data Services (NSD).

Gratulujemy Redakcjom!

Komentarze