AUL. Folia Psychologica – nowy numer!

Opublikowano: 8 sierpnia 2019
cover_issue_22_pl_PL

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” (22 (2018)). Folia Psychologica jest czasopismem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego wydawanym rokrocznie online w formule Open Access. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy. Łamy czasopisma są dostępne nie tylko dla pracowników Instytutu, ale również dla innych psychologów z Polski i zagranicy.

Redaktor naczelny: dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze