„Annales. Ethics in Economic Life” w bazie DOAJ

Opublikowano: 6 sierpnia 2019
annales FB Aktu

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego  „Annales. Ethics in Economic Life/Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” zostało przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Czasopismo  jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy specjaliści z etyki gospodarczej, ekonomii i ekonometrii oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy z kraju i z zagranicy.

Redaktor naczelna: dr Joanna Dzionek-Kozłowska

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

Gratulujemy Redakcji!

Komentarze