Annales. Ethics in Economic Life – nowy numer!

Opublikowano: 6 sierpnia 2019
cover_issue_22_2019_pl_PL

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Annales. Ethics in Economic Life/Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym (22/1 2019).  Zeszyt zawiera  artykuły na temat: reformy emerytalnej w Polsce w kontekście założeń ekonomii neoklasycznej oraz ekonomii behawioralnej, ekonomicznych i społecznych aspektów korupcji, wpływu rodzinnego kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, deontologicznych zasad dobrej administracji w dokumentach UE, przeobrażeń w handlu detalicznym branży FMCG w Polsce po 1989 roku, różnic kulturowych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sposobie kreowanie wizerunku osób dojrzałych w reklamach TV.

Redaktor naczelny: dr Joanna Dzionek-Kozłowska
Punktacja MNiSW: 20 (2019)

Komentarze