European Spatial Research and Policy – nowy numer!

Opublikowano: 5 sierpnia 2019
cover_issue_380_en_US

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego UŁ European Spatial Research and Policy (26/1 (2019)).

European Spatial Research and Policy jest czasopismem naukowym, zajmującym się  problemem organizacji przestrzeni na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadnarodowym w aspektach: socjalnym i ekonomicznym. Stanowi ono międzynarodowe forum wymiany myśli i doświadczeń. Czasopismo jest  skierowane zarówno do środowiska  naukowego jak i praktyków oraz decydentów politycznych. Główne obszary zainteresowania to: polityka regionalna, planowanie przestrzenne, proces integracji europejskiej, wskaźniki zatrudnienia, inwestycje zagraniczne, zanieczyszczenie środowiska, globalizacja i inne. Artykuły są pisane przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych, min.: ekonomistów, architektów, socjologów, historyków, stąd interdyscyplinarny charakter periodyku. Najnowszy numer jest poświęcony zagadnieniom transportu w Europie.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Punktacja MNiSW: 20 (2019)
POLECAMY:
Andrei Bezruchonak

Komentarze