Studia Ceranea w bazie DOAJ

Opublikowano: 25 lipca 2019
Studia Ceranea Fb Aktu

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe

zostało przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ).

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

Rocznik „Studia Ceranea” został powołany do istnienia jako organ wydawniczy Centrum Badan nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Z założenia periodyk ma charakter międzynarodowy, więc przyjmowane doń są prace napisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski), dotyczące basenu Morza Śródziemnego, Bałkan oraz Słowiańszczyzny, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie.

Celem redakcji czasopisma jest tworzenie naukowego pisma o charakterze interdyscyplinarnym, które oferuje studia specjalistyczne, recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych monografii. W ten sposób próbujemy pokonać wąską specjalizację stricte bizantynologiczną lub slawistyczną; artykuły mają przedstawiać różne aspekty późnoantycznej kultury Basenu Morza Śródziemnego (teren Bizancjum) i Europy Południowo-Wschodniej, która jest w swojej różnorodności integralna. W rezultacie „Studia Ceranea” starają się używać metodologii i osiągnięć pokrewnych dyscyplin wykorzystywanych w studiach nad późnym antykiem, średniowieczem i czasami nowożytnymi oraz kulturą Słowian i otwierają się na nowe wyzwania stawiane przez współczesną myśl humanistyczną.

Gratulujemy Redakcji!

 

 

Zobacz wszystkie numery czasopisma

Komentarze