Gospodarka w Praktyce i Teorii – nowy numer

Opublikowano: 24 lipca 2019
cover_issue_2_en_US

Nowy numer czasopisma naukowego Gospodarka w Praktyce i Teorii (51/2(2018)) jest już dostępny online.

Zgromadzone w zeszycie artykuły dotyczą zagadnień związanych z ideą zrównoważonego rozwoju w gospodarce polskiej i globalnej. Badania poruszają problematykę m.in.:  minimalizacji ryzyka prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w kontekście polskich uregulowań prawnych; relacji pomiędzy strukturą wieku osób pracujących a wzrostem gospodarczym; uwarunkowań rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w obszarze tworzyw sztucznych; stanu świadomości dotyczącej odpowiedzialnej konsumpcji wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; społecznych i ekologicznych skutków rozwoju transportu drogowego oraz dysproporcji pomiędzy społeczeństwa zamożnymi, a tymi borykającymi się niedoborem podstawowych zasobów.

Redaktor naczelna: Małgorzata Burchard–Dziubińska

Zapraszamy do lektury!

 

POLECAMY:

Komentarze