AUL. Folia Oeconomica – nowy numer

Opublikowano: 11 lipca 2019
FO_bez numeru
Polecamy nowy numer czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (2/341(2019)). Czasopismo publikuje artykuły zawierające wyniki oryginalnych badań teoretycznych i empirycznych, które mieszczą się we wszystkich dyscyplinach dziedziny nauk ekonomicznych. Publikowane są zarówno artykuły przeglądowe i dotyczące polityki gospodarczej, jak i zorganizowane formy dyskusji na konkretne tematy.
Redaktor naczelny: Mariusz Plich

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

ARIANTA

BazEkon

CEEOL

DOAJ

ERIH+

Index Copernicus Master List

ProQuest

PBN

Komentarze