Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica w bazie DOAJ

Opublikowano: 9 lipca 2019
ARCH FB _ aktua

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

zostało przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ).

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

W czasopiśmie ukazują się materiały dotyczące badań archeologicznych przede wszystkim w Polsce i Europie Środkowej. Teksty dotyczą zarówno wyników badań wykopaliskowych, jak i studiów dotyczących kultury materialnej, a także rozważań na temat metod badawczych i metodologii. Zakres chronologiczny obejmuje wszystkie epoki, które znajdują się w kręgu zainteresowań archeologów – od początków kultury do dnia dzisiejszego.

Gratulujemy Redakcji!

Komentarze