Czasopisma naukowe UŁ w bazie DOAJ

Opublikowano: 1 lipca 2019
DOAJ 1200_830 (2)

Z przyjemnością informujemy, że czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

·     Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
·     Qualitative Sociology Review
·    Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

zostały przyjęte do bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ).

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

Gratulujemy Redakcjom!

Komentarze