Przegląd Socjologii Jakościowej – nowe numery

Opublikowano: 31 maja 2019
cover_issue_377_pl_PL

Polecamy nowe numery czasopisma naukowego Przegląd Socjologii Jakościowej, które są dostępne na stronie Open Journal Systems.

Czasopismo publikuje artykuły podejmujące próby rozumienia ludzkich działań, rekonstruowania procesów społecznych, interpretatywnego opisu znaczeń i definicji powstających w toku interakcji czy odkrywania nowych teorii interakcyjnych. Publikowane w nim są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii. Periodyk jest indeksowany w bazach:

  • BazHum
  • BOAI
  • CEJSH
  • DOAJ
  • CEEOL
  • EBSCO
  • ERIH Plus
Redaktor naczelny: prof.Krzysztof Konecki

 

Komentarze