„Collectanea Philologica” w bazie ERIH PLUS

Opublikowano: 31 maja 2019
WUL_Collectanea_Philologica_ERIH_Baner_(1200x830)_2019_05_29_KT

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Collectanea Philologica zostało wciągnięte na prestiżową listę European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

Czasopismo publikuje artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom. Przedstawiane w Collectanea Philologica prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, wiele spośród zamieszczanych artykułów napisanych jest w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Redaktor naczelna: Prof. Jadwiga Czerwińska

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) – jest listą referencyjną czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Została założona w lipcu 2014 r. przez Norwegian Social Science Data Services (NSD).

Gratulujemy Redakcji!

Komentarze